Afgelopen activiteiten (Pagina 3)

Kerst-challenge Kindereditie

Deze avond wordt de kerst-challenge kindereditie gehouden in het Trefpunt. Geef je op bij Stephan, dan wordt het een leuke avond met uitdagende spellen en ontdekkingstocht naar kerst!

Lichtjestocht Dieze

Een wandeling langs het kerstverhaal! Als kerken in Dieze organiseren we een lichtjestocht op zaterdag 16 december 2023 tussen 18.00 – 20.00 uur. Hier doen we als VEG ook graag aan mee. De opzet van deze lichtjestocht is dat de kinderen/volwassenen lopend met een lampion langs 8 locaties gaan in de wijk Dieze. Daar wordt…

Tieneravond Kerst-challenge

Beste tiener uit de VEG, jij komt toch ook op onze tieneravond in de huiskamer van Youth for Christ?! We komen bij elkaar om elkaar in ontspannen sfeer te ontmoeten en beter te leren kennen. We doen oa spelletjes en gaan in gesprek over wat je bezighoudt. We komen samen in de huiskamer van Youth for Christ…

Gesprekskring 13 december

Op woensdag 13 december komt aansluitend aan het gebedsmoment de gesprekskring bij elkaar. De gesprekskring wordt gehouden in het Trefpunt. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.45 uur. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee gereed. Op elke bijeenkomst van de gesprekskring staat dit seizoen een duo centraal. Twee mensen in de…

Gebedsmoment 13 december

Op woensdag 13 december is ons maandelijkse gebedsmoment. Welkom om 19.00 uur in de kerkzaal van de Kapel. Rondom de avondmaalstafel en de brandende Paaskaars delen we kort enkele gedachten vanuit een Bijbelgedeelte. We zingen een lied en noemen gebedspunten vanuit onze gemeente, met het oog op de wereld waarin we leven en gelet op…

ouderendienst & avondmaal 10 december

Op deze tweede adventszondag is onze ouderendienst. Bezoekers van de seniorenmiddagen hebben meegedacht bij de invulling van de dienst en enkelen van hen werken ook mee aan de dienst. Het gaat over de aankondiging aan Maria dat zij de moeder zal zijn van de lang beloofde Messias. De liedkeuze en de accenten in de verkondiging zijn…

Boeken- en kledingmarkt 9 december

We willen als WZD weer een gezellige boeken & kledingbeurs houden, in de kapel op 9 december. De boeken & Kledingmarkt is van 10:00u tot 13:00u De kinderen kunnen een potje sjoelen op de sjoelbak en natuurlijk is er wat lekkers bij de limonade/koffie/thee! Tenslotte hebben we voor deze dag natuurlijk weer een aantal vrijwilligers nodig.…

1e advent dienst 3 december

Op zondag 3 december is de eerste adventszondag. Gedurende de hele decembermaand leven we toe naar Kerst, het feest waarop we de geboorte vieren van Jezus, de lang beloofde Verlosser. Ook dit jaar  krijgt het bijzondere karakter van de adventstijd weer gestalte in het adventsproject. Dat project neemt ons als gemeente en persoonlijk mee in deze…

Herdenkingsdienst 26 november

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar en (dus) de zondag voorafgaand aan eerste adventszondag, herdenken we in de dienst als gemeente en met familieleden hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar door de dood ontvallen zijn. In de kring van onze gemeente zijn dat vier leden: Annie Thalen-Zoer, Jorien van Dommelen-Poll, Albert…