Contact

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle

Adres:                               Hogenkampsweg 25, 8022 DA  Zwolle
Telefoon:                          038 – 454 1636
E-mail:                               info@vegzwolle.nl
Website:                           www.vegzwolle.nl
Twitter:                              @VEGZwolle
Facebook:                       https://www.facebook.com/vegzwolle

Voorganger:                    H. van Dam, voorganger@vegzwolle.nl 
Voorzitter Kerkenraad:   J. de Lange, voorzitter@vegzwolle.nl
Secretariaat:                   M. Mulderij, secretariaat@vegzwolle.nl
Penningmeester:            J. Timmermans, penningmeester@vegzwolle.nl

Gemeentebrief:             gemeentebrief@vegzwolle.nl
Uiterste inleverdatum kopij is iedere donderdag tot 18 uur

Kapelgids:                       kapelgids@vegzwolle.nl
Uiterste inleverdatum voor kopij is iedere 15e van de maand.

ANBI-gegevens

Beheer en verhuur Kapel

Algemeen beheer:         André de Witte, tel. 06-20326330, email: beheerder@vegzwolle.nl 
Technisch beheer:          Wim Burger, tel. 038-4526969
Tuin beheer:                     Egbert ten Klooster, tel. 06-20596801
Coördinator Verhuur:     verhuur@vegzwolle.nl