Gesprekskring 15 mei

Op woensdag 15 mei komt de gesprekskring bij elkaar in het Trefpunt.  Het programma duurt van 20.00 uur tot 21.45 uur. Vanaf 19.45 uur is er koffie/thee met een traktatie die steeds wordt verzorgd door één van de kringleden. Elke avond en ook dit keer weer staan twee mensen centraal die elkaars tegenpolen zijn. Soms letterlijk, dan staan ze lijnrecht tegenover elkaar, soms zijn er verschillen en schuurt dat, soms zijn de verschillend aanvullend en verrijkend.

Dit keer werd vanuit de groep als suggestie aangereikt:  “Job en de vrienden van Job”. Een bijzondere en originele keuze die uitdaagt tot gesprek en het ons verdiepen in de vraag waar het in dit bijzondere Bijbelboek nou eigenlijk precies over gaat. In de bijlage bij deze gemeentebrief meer informatie over hoe we op deze avond met dit  boeiende duo aan de slag zullen gaan.