VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

21-09-2014, 10:00:00

Startdienst

meer

22-09-2014, 19:30:00

Kerkenraad

27-09-2014, 09:00:00

Rommelmarkt

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk(afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten   www.bondveg.nl/
 
Overdenking september 2014
22-08-2014, 10:25:30

Het gewone leven begint weer.
De vakantie is voorbij. De kinderen gaan weer naar school, de voetbalcompetitie is weer begonnen, het gewone werk en het vrijwilligerswerk is weer begonnen. De vakantie heeft er voor gezorgd dat ik er een aantal kilo’s bij heb gekregen en daarom weer 3 x per week naar de sportschool. De tuin moet hoognodig worden gedaan, het was bijna constant te warm om in en rondom het huis aan het werk te gaan dus zijn alle klusjes blijven liggen en moet ik thuis druk aan het werk. De boekhouding is er ook al bij in geschoten en ik moet echt de achterstallige zaken wegwerken. De vergaderingen en kringen beginnen weer, wil ik ook niet missen dus druk, druk, druk.
 
Het gewone leven begint weer. Maar, is er tijd voor God? Neem ik de tijd om te bidden? Lees ik in mijn bijbel? Ga ik regelmatig naar de kerk? Ga ik naar de kringen? Zet ik me in voor anderen? Kijk ik om naar mijn naasten?
Het gewone leven begint weer: Here God help mij om te doen wat U mij hebt voorgeleefd en geef mij de rust, kracht en geest om uw liefde uit te stralen naar anderen.
Het gewone leven begint weer: Voor God hebben we vaak geen tijd in dit hectische leven. God help mij om tijd voor U te maken.
Het gewone leven begint weer: Druk met van alles en nog wat. Here God help mij om stil te zijn voor en bij U zodat ik uw woord kan horen.
Het gewone leven begint weer: Wat willen we, altijd bezig zijn of ook de tijd nemen voor gebed en bijbellezen. Stil en dankbaar zijn en ons verwonderen om alle goede dingen. En ook de pijn en het verdriet van deze wereld bij U te brengen. En nooit te vergeten dat U ons in Uw Hand draagt
Het gewone leven begint weer: Als we dicht bij U blijven, komt het goed.


Meer nieuws:
- Rommelmarkt 27 september

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten