VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

11-10-2015, 00:00:00

Eredienst

meer

13-10-2015, 19:45:00

Oriƫntatieavond: Wat is VEG?

meer

18-10-2015, 10:00:00

Eredienst

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Kapelgebed: elke vrijdagmorgen
28-09-2015, 08:17:01

Elke vrijdagmorgen is er vanaf 7.00 uur tot 8.00 uur een morgengebed in de Kapel. Het Kapelgebed wordt georganiseerd vanuit YFC maar is bedoeld voor ieder die mee wil bidden voor het werk dat in de wijk voor jongeren, maar ook voor andere groepen gebeurt.

De gedachte is eigenlijk wel heel bijzonder: een  plek van gebed, midden in de wijk voor de buurt waarin zoveel nood is in allerlei opzichten.

Een moment in de vroege morgen waarop christenen vanuit allerlei kerken en geloofsgemeen-schappen elkaar ontmoeten en eensgezind  bidden voor de wijk.

U/jij bent van harte uitgenodigd om op dit vroege morgenuur mee te bidden.

Welkom!


Meer nieuws:
- Projectkoor SOS zoekt leden
- Kerstpakkettenactie
- YfC Zwolle: Klaar voor de start...? UIT!
- Overdenking oktober
- VEG rommelmarkt 26/9/2015

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten