VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

29-11-2015, 10:00:00

1e adventszondag

meer

30-11-2015, 19:45:00

Thema avond

meer

02-12-2015, 14:30:00

55-plusmiddag

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Thema-avond
25-11-2015, 08:22:14

Graag wijzen we op de thema-avond van maandag 30 november en nodigen u en jou daarvoor bij dezen van harte uit. De avond wordt gehouden in het Trefpunt en begint om 20.00 uur. Koffie en thee staan gereed vanaf 19.45 uur.

Thema-avonden zijn bedoeld om met elkaar als gemeente gestalte te geven aan geloofsverdieping. Dat doen we door in gesprek te gaan over en te leren rondom geloofsthema’s die om welke reden of in welk opzicht dan ook aan de orde zijn binnen onze gemeente of in onze samenleving.

Deze thema-avond is een vervolg op de thema-avond van 20 april. Toen was Ds. Leo Mietus bij ons te gast en waren we in gesprek over doop-praktijk binnen onze gemeente(n). Die avond was zeer informatief en gaf een helder beeld van onze wortels in dezen en van ontwikkelingen in de loop van de geschiedenis van onze Vrije Evangelische Gemeenten. De informatie leidde tot een boeiend en open(hartig) gesprek over de plaats en de betekenis van de doop binnen onze eigen gemeente, mede ook in het licht van uiteenlopende keuzes die ouders maken als het gaat om dopen of verwelkomen van hun pasgeboren kinderen. 

Met elkaar hebben we geconstateerd dat deze avond vroeg om een vervolg. Dat vervolg willen we op deze avond met elkaar invullen. Als kerkenraad hebben we ons ook met deze thematiek bezig gehouden en zijn we een aantal keren in gesprek geweest over de vraag welke ruimte er binnen onze gemeente wel of juist niet kan/moet zijn als het gaat om uiteenlopende vormen van dopen en visies op de betekenis van de doop. Daarbij hebben we geprobeerd om goed te luisteren naar wat op de avond van 20 april is gezegd, om ook te luisteren naar onze eigen traditie en te kijken naar hoe we momenteel binnen onze gemeente omgaan met de doop. Die invalspoorten hebben niet geleid tot een besluit wat we als kerkenraad aan u willen voorleggen; nee we willen juist vanuit onze bezinning een route die we als kerkenraad voor ons zien met elkaar delen en daarover in gesprek gaan. Op die manier groeien we als totale(!!) gemeente toe naar een weg die we met elkaar gaan, een weg waarvoor we samen kiezen, een weg die recht doet aan wie we zijn als VEG en vanuit die kaders ook recht doet aan de verscheidenheid die er in dezen binnen onze ge-meente is. Een spannend avontuur! We nodigen iedereen uit om er deze avond te zijn, deze zoektocht aan te gaan en zo samen als totale gemeente een ”goede weg” te kiezen om te gaan.

Over geloofsverdieping gesproken! We zien uit naar een goede, opbouwende en in alle verscheidenheid samenbindende avond! 

Meer nieuws:
- Lichtje zijn
- Kerstpakketten actie
- Extra aandacht voor collectes
- Overdenking december

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten