VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

29-03-2015, 10:00:00

Eredienst

meer

01-04-2015, 14:30:00

55+ middag

meer

02-04-2015, 19:30:00

Witte donderdag

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk(afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten   www.bondveg.nl/
 
Overdenking april 2015
24-03-2015, 16:16:43

Vroeg in de morgen …….
Met die woorden begint het Paasevangelie zoals Johannes het ons vertelt. Die woorden zullen ook klinken in de Paasdienst van zondagmorgen 5 april.
Vroeg in de morgen ….. Die woorden wijzen op het tijdstip waarop het nog helemaal donker is. Dat staat er zelfs met nadruk bij.
Op die vroege zondagmorgen, als het nog donker is gaan vrouwen naar het graf van Jezus. Niet wetend dat daar in de vroegste morgen al iets gebeurd is wat zij nooit hadden kunnen bedenken. 

In de andere evangeliën wordt het ook verteld. Vroeg in de morgen, in de donkere nacht, in het duister van de dood ging de hemel open, straalde hemels licht in de graftuin en daalden engelen neer die het graf openden. God roept zijn Zoon uit de dood terug tot het leven, uit het duister van de dood in het Licht van de hemel.

Dat vieren we met Pasen.

In het duister van de dood, in de nacht van ons bestaan, in het donker van deze wereld breekt het licht van Pasen door. Een licht, zo krachtig, dat het zelfs de dood verdrijft.
In onze Paasdienst symboliseren we deze Paasgedachte elk jaar opnieuw.
De nieuwe Paaskaars wordt aan het begin van de dienst als allereerste brandend binnengebracht. Als teken van het feit dat het licht van Pasen er als eerste is, aan het begin van elke nieuwe Paasmorgen.

Alle kaarsen die in de 40-dagentijd gedoofd zijn worden opnieuw ontstoken. Immers, hoe diep de duisternis ook is, hoeveel lichten ook zijn gedoofd in ons leven en in deze wereld, nooit zal de duisternis blijvend zijn, het licht van Pasen overwint al het duister in ons en rondom ons.

En ieder van ons mag zelf een lichtje ontsteken aan de nieuwe Paaskaars. Dat doen we dit keer helemaal aan het begin van de dienst. Als verwijzing naar het allereerste Paasmoment: vroeg in de morgen! Toen de duisternis regeerde, brak het licht van Pasen door. Niet meteen zichtbaar voor de vrouwen. Inderdaad, ….. soms zie je de overwinning van het licht van Pasen niet en lijken de duisternis en de dood te regeren. Wie herkent dat anno 2015 niet? Maar op Pasen wordt één ding duidelijk: ook al zien we de overwinning nog niet, die is er al wel.

Vroeg in de morgen van het eerste Paasfeest ooit ontstak de hemel een licht in de graftuin, opende zich een graf en brak de overwinning over de dood door in de opstanding van Hem die dood was en levend werd! 

Vroeg in de morgen van dit Paasfeest ontsteken wij een licht in deze wereld en in ons leven. Als teken van ons geloof dat dit Licht al onze duisternis verdrijft en overwint, dankzij de Opgestane die het Licht voor de wereld is! 


Meer nieuws:
- Overdenking maart 2015

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten