VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

02-11-2014, 10:00:00

Gezinsdienst / Oogstdienst

meer

03-11-2014, 20:00:00

Ledenvergadering

meer

05-11-2014, 14:30:00

55+ middag

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk(afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten   www.bondveg.nl/
 
Oproep: Actie4Kids (20 jaar)
26-10-2014, 12:04:14

Op naar 1 miljoen schoenendozen! Actie4Kids is weer van start gegaan! Samen met deelnemers uit meer dan 1.000 kerken en scholen kunnen wij 50.000 kinderen blij maken met een mooie schoenendoos, die gevuld is met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel. Dit seizoen belooft heel bijzonder te worden, want onze schoenendoosactie bestaat 20 jaar! In die tijd mochten wij ruim 75.000 schoenendozen inzamelen en versturen naar de allerarmste kinderen op aarde. Wat een fantastisch aantal! We kijken er naar uit om de grens van 1 miljoen schoenen-dozen te passeren. Want na 20 jaar moeten we helaas vaststellen dat Actie4Kids nog steeds nodig is. Ook nu nog leeft 1 op de 2 kinderen wereldwijd in armoede. De slogan van Actie4Kids is "Voor jou van mij". God vraagt van ons om onze welvaart te delen met kinderen, die waarschijnlijk nog nooit een cadeautje gehad hebben. Samen met andere schoenendoosvullers mag jij nu laten zien dat er iemand op de wereld is, die aan hen gedacht heeft.


Meer nieuws:
- Overdenking november 2014
- Advent

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten