VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

03-08-2014, 10:00:00

Eredienst

meer

10-08-2014, 10:00:00

Eredienst

meer

17-08-2014, 10:00:00

Eredienst

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk(afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten   www.bondveg.nl/
 
Rommelmarkt 27 september
13-07-2014, 10:42:23

Ook dit jaar zal er in september weer een rommelmarkt plaatsvinden rondom de kapel! Op dit moment zijn we al druk bezig met de voorbereidingen. Uiteraard hebben we veel mensen en spullen nodig om het tot een succes te maken. We zoeken mensen die spullen mee nemen en achter een kraam gaan staan, die kunnen helpen bij het op- en afbouwen en die de koek en zopie verzorgen. Geef je zo snel mogelijk op! Heb je spullen die je thuis niet kan opslaan, laat het ons dan even weten. Ook dit jaar hebben we een kleding en boeken kraam. De boeken willen we graag van te voren verzamelen en selecteren. Dit kan in de doos die staat in het halletje van de kapel. Bewaar ook je oude kleding die nog een ronde mee kan, dit kan vanaf september worden ingeleverd.
 
We hopen op jullie enthousiasme en op jullie geweldige verkoopkunsten!


Meer nieuws:
- Overdenking juli / augustus 2014

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten