VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

26-11-2014, 19:00:00

Gebedsmoment / Gesprekskring

meer

30-11-2014, 10:00:00

Herdenken

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk(afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten   www.bondveg.nl/
 
Advent
23-11-2014, 10:20:15

Op zondag 30 november begint de adventsperiode weer. Vier zondagen lang leven we, met het thema ‘in blijde verwachting’, toe naar het feest van de geboorte van Jezus en wat zijn komst in de wereld voor ons betekent. Advent betekent uitzien, verwachten. Die woorden tekenen deze periode: we zien verachtingsvol uit naar het vieren van de geboorte van Jezus, de Zoon van God die als een Kind naar de wereld kwam. En we kijken verwachtingsvol vooruit naar de vervulling van al Gods beloften, in het bijzonder van de laatste belofte van het evangelie: het gekomen kind is de komende Koning die alle dingen nieuw maakt. Wat een adventsboodschap!
In de diensten is er elke adventszondag aandacht voor de verwachting die de periode vanaf 30 november kleurt. We ontsteken elke zondag een nieuwe adventskaars, zingen liederen van verwachting en lezen en overdenken in deze adventsperiode de verwachtingsvolle woorden van de profeet Jesaja.
We wensen ieder persoonlijk een periode vol verwachting toe en hopen dat we ook als gemeente reikhalzend zullen uitzien naar wat God geven gaat en doen zal! Wie de Heer verwachten putten nieuwe kracht!


Meer nieuws:
- Overdenking november 2014

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten