VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

01-02-2015, 10:00:00

WZD-dienst

meer

04-02-2015, 14:30:00

55+ middag

meer

06-02-2015, 19:45:00

Jongerengroep

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk(afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten   www.bondveg.nl/
 
Overdenking februari 2015
24-01-2015, 18:23:17

 Johannes 3 vers 30
Hij moet groter worden maar ik kleiner worden.....
 
We leven in een wereld met grote ego's.....
Mensen die zich zelf erg belangrijk vinden.
Vraag je aan een willekeurig kind op een basisschool " wat wil je worden"
Dan is de kans groot dat dat kind zegt " beroemd ....!!! "
Met duizenden melden jongeren zich aan voor programma's als de Voice.
Gezien worden, boven de massa uitsteken....
 
Johannes roept ons op om onze plek te kennen.
Wie, wat is nou werkelijk belangrijk voor ons.
Jezus was groot in dienen...
Hij diende ons als een knecht,
En heeft zijn leven afgelegd.
 
Wil je groot worden in deze wereld, opgemerkt dan gaat dat vaak met
ellebogenwerk, ten koste van de ander Jezus werd "groot" ten koste van
zichzelf.
 
Daar kan ik, daar kunnen wij nog heel wat van leren.....
Meer dienend, meer in het kleine, werk dat in stilte wordt volbracht.
Jezus leven hier op aarde was alles behalve glamorous ......
 
Er is een liedje (opwekking 118 voor kinderen) met de tekst:
Ik wil meer en meer op Jezus gaan lijken, omdat ik een getuige wil zijn Ik
wil graag dat de mensen Jezus in mij zien, En al ben ik dan nog jong(klein)
Voor Jezus is niemand te klein...
 
En dat is dan weer mooi,
Wat jij bent ,
doet is van waarde.
Geschat op waarde.
Niet te klein.....
Want al wat gedaan werd uit liefde
Voor Jezus, dat houd zijn waarde en zal blijven bestaan.
 
Klein , maar wel waardevol in de ogen van die grote God....
 
Je zou er haast van naast je schoenen gaan lopen...
Dat ik, jij Zijn kind mag zijn....


Meer nieuws:
- Overdenking januari 2015

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten