VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

05-11-2016, 09:00:00

Grote najaar-schoonmaak

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Jaarthema 2016 - 2017
28-08-2016, 20:47:13

In dit seizoen werken we ook weer met een jaarthema. Gedurende het hele seizoen komt één bepaald thema steeds terug, in diensten en op allerlei kringen en in diverse activiteiten binnen en vanuit onze gemeente. Voor dit seizoen is het jaarthema: “Geloven, en dan?”

Natuurlijk is dit thema niet zomaar gekozen. Dit seizoen gaan we aan de slag vanuit het nieuwe beleidsplan wat we afgelopen voorjaar met elkaar hebben vastgesteld. In dat beleidsplan ligt het accent niet zozeer op innoveren (allerlei nieuwe initiatieven ontplooien) maar op verdiepen en consolideren (verbeteren wat we hebben). Binnen onze gemeente zijn twee element heel essentieel: ons blijvend richten naar buiten omdat we missionaire gemeente (willen) zijn in de stad en in het bijzonder in de wijk, daarnaast is ook belangrijk dat we als gemeente ”steviger in het zadel komen” en gestalte geven aan een stukje groei in geloof, in kennis, in betrokkenheid op elkaar en verbondenheid met elkaar.

Dit jaarthema heeft beide elementen in zich: “geloven  en dan” gaat over de vraag hoe je persoonlijk en als gemeente groeit in je geloof, het gaat ook over de vraag hoe je dat geloof gestalte geeft in je eigen omgeving.

Het jaarthema staat centraal in de startdienst van 18 september, dan vanuit Hebreeën 11 (de geloofsvoorbeelden uit het Oude Testament). Naast deze startdienst zijn er twee speciale themadiensten rondom het jaarthema, op 23 oktober en 26 februari. De diverse kringen (jongerengroep, gesprekskring en 55-pluskring) hebben de mogelijkheid (niet de verplichting) om met dit thema aan de slag te gaan. En we overwegen om een soort doe-dag te organiseren waarbij we daadwerkelijk en concreet gestalte gaan geven aan ons geloof. Wellicht staan ook de thema-avonden die we het komend seizoen hebben in het kader van ons jaarthema, maar de nadere uitwerking van die plannen is nog niet afgerond. Via de Kapelgids en de gemeentebrief houden we elkaar op de hoogte.

We hopen dat dit jaarthema een samenbindende factor is binnen onze gemeente en leidt tot groeiende betrokkenheid op elkaar en gerichtheid op onze omgeving.  Meer nieuws:
- Grote najaar-schoonmaak 2016
- Ouderenpastoraat
- Catechese 2016 - 2017
- Kindernevendienst

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten