VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

20-12-2014, 10:00:00

Kerstuitdeelactie

meer

20-12-2014, 17:00:00

Kerstviering

meer

21-12-2014, 10:00:00

Avondmaalsdienst

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk(afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten   www.bondveg.nl/
 
Overdenking december 2014
25-11-2014, 17:27:42

 Als ik naar buiten kijk terwijl ik dit stukje schrijf zie ik de meest mooie kleuren. De herfstbladeren, het zonlicht, een gouden glans, een uitnodiging om lekker naar buiten te gaan. Ik zie kaarsjes en gezelligheid. Ik zie samen zijn. Ik zie dat het bijna weer december is.
 
Ik zou ook de harde, gure wind kunnen zien of de steeds korter wordende dagen. Ik zou eenzaamheid kunnen zien of…… Maar dat zie ik niet. Zien is niet alleen wat onze ogen waarnemen maar ook onze gedachten en dromen. Wat we zien of niet zien hangt af van onze ervaringen en onze achtergrond. Vraag een groep mensen om naar een abstract schilderij te kijken en iedereen ziet er wat anders in. Soms zien we dingen glashelder en scherp en soms..…. soms zien we het even niet. Soms hebben we een ander nodig om het ons te laten zien. Het klopt dat onze ervaringen, onze achtergrond en onze gedachten bepalen hoe we dingen zien. Maar zelf hebben we daar ook een grote rol in. Laten we onze negatieve gedachten en ervaringen onze gedachten bepalen of leggen we deze bij God neer? Houden we zelf de regie in handen of laten we God de regie hebben?
 
Bid en u zal gegeven worden, las ik in de bijbel. Terwijl ik daar over na dacht kwam ik op bovenstaand stukje. Waarom zult u zich misschien afvragen.
 
God heeft Zijn Zoon aan ons gegeven, dat gaan we met Kerst weer vieren en herdenken. En God heeft zoveel meer om te geven.  Maar je moet het wel willen zien. Bid en u zal gegeven worden. Is dat wel zo? Ja God geeft zeker dingen aan ons. Maar misschien niet precies wat we vragen. Misschien vragen we wel precies wat wij denken nodig te hebben, wij bepalen wat God aan ons moet geven.  En als God ons niet precies geeft wat we vragen zien we dan wel dat we iets van God gekregen hebben? Of zijn we teleurgesteld in God omdat we niet krijgen wat we willen?
Soms hebben we een ander nodig om ons te laten inzien dat God ons wel wat gegeven heeft. Soms mag je de ander zijn die iemand er op attent maakt wat God te geven heeft. Soms mag je een ander duidelijk maken wat God al die tijd al aan iemand geeft.
 
Zien zoals U ziet,
Dat lukt mij zo vaak niet
Mijn mening en mijn eigen wil
Maak ze in mij stil
Wat U mij aan mij wilt geven
Maak dat de kern van mijn leven.


Meer nieuws:
- Advent

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten