VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

30-07-2017, 10:00:00

Slotdienst Sonrise

meer

06-08-2017, 10:00:00

Eredienst

meer

13-08-2017, 10:00:00

Eredienst

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Afsluiting seizoen
11-07-2017, 20:55:07

In de rubriek: “Bij de diensten” staat al iets over de slotdienst van zondag 16 juli. In die dienst sluiten we het seizoen af. Maar dat doen we ook op de zaterdag daaraan voorafgaand, zaterdag 15 juli dus. We organiseren dan een gemeente-uitstapje. De organisatie daarvan ligt bij de kerkenraad en is ook en vooral bedoeld als blijk van waardering voor de inzet en de betrokkenheid van ons allen. En daarnaast is zo’n uitstapje natuurlijk altijd erg gezellig en ook samenbindend. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar duurt vanaf halverwege de middag tot begin van de avond. De bedoeling is dat we er op uitgaan, iets organiseren in de omgeving en aansluitend met elkaar een picknick hebben. Via de gemeentebrief van de komende weken en door middel van mededelingen voorafgaand aan de dienst hoor je meer. Maar we noemen dit initiatief wel vast, vermelden de datum en hoen van harte dat je er bij wilt/kunt zijn. Omdat het hier gaat om een ”bedankje” voor de inzet van ieder van ons, zijn er aan dit uitstapje geen kosten verbonden. We hopen op een sfeervolle en gezellige afsluiting van het seizoen informele sfeer en met hopelijk ook heel mooi weer.Meer nieuws:
- Zomerpakketten samenstellen
- Sonrise
- Kindernevendienst
- Overdenking juli / augustus 2017
- Met spoed gezocht!

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten