VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

20-04-2014, 08:30:00

Paasontbijt

meer

20-04-2014, 10:00:00

Pasen

meer

23-04-2014, 19:00:00

Gebedsmoment

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk(afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten   www.bondveg.nl/
 
Kansen zat ... want God heeft de wereld lief
18-04-2014, 16:24:27

Wees welkom op onze volgende gesprekskring op woensdag 23 april (19:45 koffie / begin 20:00). Dit keer is het thema: "radicale keuzes". De liefde van Jezus is radicaal, absoluut en onvoorwaardelijk.En het volgen van Jezus vraagt om radicale keuzes. Maar de vraag is wat dat precies inhoudt. Wat is radicaliteit eigenlijk? En wat is het ook echt niet? Veel mensen associëren radicaliteit met ongenuanceerd, zwart/wit denkpatronen en weinig ruimte voor verschillen!
Maar in de Bijbel betekent radicaliteit iets heel anders, Dat gaan we met elkaar te ontdekken. We lezen een Bijbelgedeelte waarin Jezus radicale keuzes vraagt die zwart/wit lijken, maar het toch niet zijn. En we denken na over eigen keuzes die we maken: durven we radicaal te zijn, wat houdt ons tegen,  welke dilemma’s blijven omdat we niet kunnen, willen of durven kiezen?
We hopen dat je er bent en mee wilt praten over dit persoonlijke maar wel heel belangrijke thema in ons (geloofs)leven.
 


Meer nieuws:
- Hulp gezocht ....
- Overdenking maart 2014

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten