VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

26-10-2014, 10:00:00

Eredienst

meer

29-10-2014, 19:00:00

Gebedsmoment

meer

29-10-2014, 20:00:00

Gesprekskring

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk(afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten   www.bondveg.nl/
 
Overdenking november 2014
23-10-2014, 13:25:44

Een poosje geleden had ik steeds een regel van een (oud) liedje in mijn hoofd. Misschien kent u het wel: “Stop al je zorgen in je plunjezak en zing, zing, zing.” Ik zie dat dan voor me: lopend met de plunjezak op de rug loop je vrolijk zingend en voor je uitkijkend verder. Dan denk ik : Ja, daar zit wel wat in, want bij de pakken neer zitten, daar kom je ook niet verder mee. Maar als je dan zo door blijft lopen dan draag je wel je zorgen met je mee.

En dat is wat ik wel eens doe; “vrolijk” verder gaan en mijn zorgen meenemen. Mijn zorgen bij me houden en er mee rond blijven lopen. Wat ik moet doen met mijn zorgen is niet ze met me mee dragen in mijn plunjezak, maar met mijn zorgen mag ik naar mijn hemelse Vader gaan. Ik mag Hem alles vertellen wat dat is dat mij zo bezig houdt, wat mijn zorgen zijn. In gebed mag ik het Hem voorleggen. Want in Zijn Woord, de bijbel, lees ik : “U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart.”(1 Petrus 5:7) Ik weet dan dat ik er niet alleen voor sta, maar dat God bij mij is en mijn zorgen wil dragen.
 
Tot slot nog een regel van een ander liedje, dat mijn (aardse) vader vroeger voor mij in mijn poëzie-album schreef: “Als je zorg tot bergen wordt, je van kracht berovend. Ga dan altijd tot de Heer, biddend en gelovend.”
 
Zo, samen met God, kunnen we verder. Want Hij houdt van ons.
Wat een zegen dat we zo’n hemelse Vader hebben!! Een Vader die graag wil weten wat ons bezig houdt en waar we ons zorgen over maken.
Vertel het Hem maar, al je zorgen.


Meer nieuws:
- Actie4Kids 20 jaar.
- Advent

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten