VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

03-07-2016, 10:00:00

Eredienst

meer

06-07-2016, 14:30:00

55-plusmiddag

meer

10-07-2016, 10:00:00

Verwelkomingsdienst

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Afsluiting seizoen
27-06-2016, 21:52:20

Via de gemeentebrief hebben we al meerdere keren kunnen lezen over de afsluitende activiteit van het seizoen op zaterdag 2 juli.
De afsluiting is vooral ook bedoeld om vanuit de kerkenraad onze dank en onze waardering te uiten voor de grote inzet van ieder van ons, elk op zijn of haar eigen manier. Mede daarom hopen we dat we er deze middag/avond in grote getale bij zijn om die waardering ook naar elkaar toe te onderstrepen en zo ook onze  verbondenheid te beleven in ons samen actief zijn binnen de gemeente.
 
We zetten nog even de belangrijkste programmagegevens op een rij:
• 14.15 uur: ontmoeting in de Kapel met koffie/thee/fris en een feestelijke traktatie.
• 15.00 uur: vertrek richting A. Vogeltuinen in ’t Harde
• 15.30 uur: aankomst bij de tuinen van dr. Vogel, rondleiding door Wilfred Schenk, hoofd tuiniers Vogeltuinen.
• 16.45 uur: Einde rondleiding, klaarmaken picknick op de picknickplek in de tuinen.
• 17.00 uur: Gezamenlijke picknick.
 
Voor de picknick wordt vanuit de organisatie gezorgd voor broodjes en drinken. Daarnaast vragen we iedereen om zelf iets (kleins) mee te nemen voor de picknick wat je zelf lekker vindt om te eten en leuk om te maken. We zien uit naar veel creatieve bijdragen! We hopen op mooi weer en een sfeervolle, gezellige afsluiting van dit bijzondere seizoen.   

Meer nieuws:
- Overdenking juli / augustus
- Appels plukken 2016
- Parkdienst Sonrise
- Sonrise
- Gebedsmomenten

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten