VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

28-08-2016, 10:00:00

Avondmaalsdienst

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Overdenking juli / augustus
27-06-2016, 21:52:10

(uit de Kapelgids)
Een lange zomer ligt voor ons….

De laatste overdenking voor de zomervakantie ligt voor u. Een periode van vakantie en leuke dingen breekt aan. Ook een periode van rust en afsluiten van dingen. Je voorbereiden op nieuwe dingen.

Maar als ik dit stukje schrijf komt de regen met bakken uit de hemel. Niet echt een zomers weertje. Het is dan ook nogal gemakkelijk om te vervallen in mopperen.  Waarom is het altijd slecht weer in mijn vakantie? Waarom regent het? Het zou toch zomer moeten zijn! Een enkeling blijft  positief en denkt dat de zomer er aan komt of geniet van die paar droge uurtjes op een slechte dag. Of ze zeggen dat het vast wel ergens zomer is. Een notoire mopperaar kan slecht tegen dit soort mensen. Positivo verzuchten ze mopperend.

In het geloof kan het op precies dezelfde manier gaan. Vooral als het voor ons gevoel tegen zit en het regent. Waarom, waarom, waarom? Wij mensen zijn ontzettend goed in deze vraag. En als we er niet uit komen vragen we andere mensen om ons het waarom te vertellen. Samen verzuchten we dan dat we het niet begrijpen.

Het lukt maar weinig mensen om vanuit het positieve te denken en zich af te vragen wat je kan leren van bepaalde situaties We blijven te vaak hangen in het waarom en komen niet aan de wat vraag toe. Deze mensen lukt het om over het waarom heen te stappen en zij accepteren dat dingen soms niet te begrijpen zijn.

Ik wil de tekst van een bekend lied citeren:
Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief
Zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en ik weet Hij is mij steeds nabij

Ook al begrijpen we dingen soms niet, toch hoop ik dat we allemaal met volle overtuiging dit lied mee kunnen zingen. Het waarom vervaagt. Wat wilt U mij leren God komt op de voorgrond.

Een mooi iets om de komende periode, voor uw tentje, op uw balkon, in de eigen woning, op uw ziekbed of waar dan ook over na te denken.

Fijne zomerperiode allemaal!Meer nieuws:
- Appels plukken 2016
- Gebedsmomenten
- Kindernevendienst

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten