VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

01-03-2015, 10:00:00

Avondmaal

meer

02-03-2015, 19:45:00

Bijeenkomst oppas en nevendienst

meer

06-03-2015, 19:30:00

Inloopavond financien

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk(afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten   www.bondveg.nl/
 
Overdenking maart 2015
24-02-2015, 08:21:27

Vrij zijn

 

In de Bijbel is vrijheid nooit alleen een negatief begrip. Wij denken bij het woord vrijheid altijd: niet onderworpen. Goed, dat is vrijheid óók. Je kunt het uitbreiden: vrij van angst, vrij van honger, vrij van bedreiging, vrij van gevaar.

 

Maar in de Bijbel is vrijheid méér. Vrijheid moeten we nooit alleen verbinden met “van” maar ook met “om te”.

Ik ben bevrijd van de vijand.

Ik ben bevrijd om te … leven.

om te werken

om te genieten

om te dienen

om te helpen.

 

Daar gaat het in de Bijbel om. Je zou misschien ook zo vrij willen zijn.

Niet meer bang voor eenzaamheid.

Niet meer bang voor de dood.

Niet meer bang voor de mensen.

Niet meer bang voor de buurt.

Niet meer bang voor de wereld.

Hoe kom je aan die vrijheid?

Door te luisteren.

Je wordt geroepen tot de vrijheid.

 

Er roept iemand.

Volg die Jezus.

Geef Hem geloof.

Berg je twijfel op.

Hij maakt je vrij.

Vrij van angst en dreiging en dood.

Vrij om te leven, te helpen, te dienen, en lief te hebben.

 
In de Bijbel is vrijheid nooit alleen een negatief begrip. Wij denken bij het woord vrijheid altijd: niet onderworpen. Goed, dat is vrijheid óók. Je kunt het uitbreiden: vrij van angst, vrij van honger, vrij van bedreiging, vrij van gevaar.
 
Maar in de Bijbel is vrijheid méér. Vrijheid moeten we nooit alleen verbinden met “van” maar ook met “om te”.
Ik ben bevrijd van de vijand.
Ik ben bevrijd om te … leven.
om te werken
om te genieten
om te dienen
om te helpen.
 
Daar gaat het in de Bijbel om. Je zou misschien ook zo vrij willen zijn.
Niet meer bang voor eenzaamheid.
Niet meer bang voor de dood.
Niet meer bang voor de mensen.
Niet meer bang voor de buurt.
Niet meer bang voor de wereld.
Hoe kom je aan die vrijheid?
Door te luisteren.
Je wordt geroepen tot de vrijheid.
 
Er roept iemand.
Volg die Jezus.
Geef Hem geloof.
Berg je twijfel op.
Hij maakt je vrij.
Vrij van angst en dreiging en dood.
Vrij om te leven, te helpen, te dienen, en lief te hebben.


Meer nieuws:
- Overdenking februari 2015

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten