VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

21-02-2016, 00:00:00

Eredienst

meer

24-02-2016, 19:00:00

Gebedsmoment / gesprekskring

meer

28-02-2016, 10:00:00

Avondmaalsdienst

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
VEG Zwolle organiseert gezinsdienst in Valentijnssfeer
04-02-2016, 21:15:02

Op zondag 14 februari organiseert de Vrije Evangelische Gemeente in Zwolle een gezinsdienst die om 10.00 uur ’s morgens begint en gehouden wordt in de De Kapel aan de Hogenkampsweg.
 
Op deze Valentijnszondag heeft de VEG een toepasselijk thema gekozen: “Liefde is: goed zijn voor iedereen”.  In deze gezinsdienst wordt over dat thema niet alleen gesproken en gezongen, maar dit bijzondere thema wordt op deze Valentijnsdag in deze gezinsdienst ook heel concreet gemaakt  en praktisch ingevuld!
 
Eén van de gezinnen van de VEG werkt mee aan de dienst Zij denken mee in de voorbereiding en hebben ook een aandeel tijdens de dienst zelf.
Jong muzikaal talent is binnen de gemeente volop  aanwezig, zij tekenen voor de muzikale medewerking in deze dienst. Voorganger Henk van Dam leidt deze dienst die vanwege het bijzondere karakter van deze dag en het thema wat gekozen is een heel eigen sfeer en toon heeft.
 
Kenmerkend voor gezinsdiensten is dat ze gericht zijn op kinderen  van de basisschoolleeftijd. Juist dat maakt deze diensten toegankelijk voor een heel brede groep mensen. Ook volwassenen en ouderen die heel regelmatig naar een kerk gaan worden vaak verrast en aan gesproken door de hele eigen toon, sfeer  en aanpak van een gezinsdienst. En het gericht zijn op kinderen maakt deze diensten ook heel toegankelijk en begrijpelijk  voor een eerste of hernieuwde kennismaking met  kerk en geloof voor mensen die daarmee weinig of geen binding hebben.
 
Kenmerkend voor deze gezinsdienst is dat het niet alleen Valentijnszondag is maar ook de eerste zondag in een reeks van 6 zondagen onder weg naar  Goede Vrijdag en Pasen. Het thema (Liefde is goed zijn voor iedereen)  heeft ook daarmee te maken:  het verhaal  van Goede  Vrijdag en Pasen onderstreept de onvoorwaardelijke en absolute liefde van God voor de mensheid.
 
In deze gezinsdienst is ook aandacht voor het begin van deze periode van 6  zondagen.  Er is een speciaal lied geschreven voor deze periode van 6 weken voor Pasen en er wordt een eerste van een reeks van zes kaarsen gedoofd aan het begin van deze dienst.
De VEG hoopt heel veel kinderen, ouders, grootouders en verdere belangstellenden te begroeten in deze dienst die mede vanwege  al deze onderdelen een gevarieerd en verrassend  karakter heeft.  


Meer nieuws:
- Overdenking

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten