VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

06-05-2015, 14:30:00

55-plus middag

meer

10-05-2015, 10:00:00

Eredienst

meer

11-05-2015, 19:30:00

Kerkenraadsvergadering

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk(afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Overdenking mei 2015
26-04-2015, 21:03:45

Tellen
Als je er eens bij stil staat hoe vaak je aan het tellen bent, dan komt dat regelmatig voor: je telt de dagen tot je die grote reis gaat maken, je telt de weken tot de uitgerekende datum van je bevalling, je telt de dagen tot je weer naar huis mag als je in het ziekenhuis ligt.
 
Toen ik zeven jaar geleden in een dienst van de VEG Zwolle kwam telde ik de mensen die in de Kapel zaten: het waren er 16, inclusief voorganger en kerkenraadsleden. Vanmorgen waren het er 42 aldus mijn man, want hij blijft tellen. En nog ‘was het niet zo goed bezet’ aldus een aanwezige.
 
Volgens mij is dat tellen zo gek nog niet. Nee, ik bedoel niet dat we alle minpunten van onze gemeente moeten benoemen. Natuurlijk zijn die er, maar daar kunnen we misschien met elkaar verandering in brengen. We zijn tenslotte gemeente met z’n allen. Zou het niet mooi zijn als we allemaal eens onze zegeningen als gemeente gaan tellen? Niet om onszelf op de borst te slaan, en vervolgens te denken dat we nu alles bereikt hebben. Maar om de balans op te maken na jaren van hard werken en vaak ‘dom door doen’, en om onze hemelse Vader te danken voor Zijn genade.
Mag ik beginnen?
 
We zijn als gemeente gezegend met jonge mensen, die willen aanpakken en op ‘hun’ avond verdieping willen in geloofszaken;
We zijn gezegend met kleine kinderen in de dienst en de oppas: onze toekomst!
We zijn gezegend met een handvol enthousiaste tieners;
We zijn gezegend met een enorm percentage aan gemotiveerde mensen die ergens hun schouders onder zetten;
We zijn gezegend met ouderen die bidden voor de gemeente;
We zijn gezegend met een nieuw, jong (!) kerkenraadslid;
We zijn gezegend met vrijwel altijd gasten in de diensten;
We zijn gezegend met een gemeenteleven wat steeds meer structuur krijgt, waar commissies en onderafdelingen steviger komen te staan, en waar tijdens de leden-vergadering grote betrokkenheid wordt gezien.
 
Ik hoop dat u nog verder komt met tellen.


Meer nieuws:
- Overdenking april 2015

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten