VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

31-05-2015, 10:00:00

Ouderendienst / Heilig Avondmaal

meer

03-06-2015, 14:30:00

55-plus middag

meer

05-06-2015, 20:00:00

Jongerengroep

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk(afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Overdenking juni 2015
23-05-2015, 08:20:24

RUST ….. MIJN ZIEL
Het wordt  vakantie. Die periode begint eigenlijk al in juni. De één trekt er op uit; de ander blijft gewoon thuis. Het is vakantie, want de gewone activiteiten zijn even anders. Collega’s zijn weg, de kinderen gaan niet naar school en ‘de huishoudelijke hulp’ is een paar weken iemand anders (best wennen!). Ook het straatbeeld laat zien dat er mensen weg zijn. Vakantie is bedoeld om tot rust te komen van een jaar hard werken/leren. Even ruimte maken (vakantie komt van ‘vacare’ = leeg zijn). Dat gaat op voor wie weg gaat en voor wie thuis blijft. De kunst is om in vakantietijd van binnen rust te krijgen.
De tekst van een oud lied zegt: (Gezang 179. oude Hervormde bundel)
 
Rust mijn ziel, uw God is koning,
heel de wereld zijn gebied,
alles wisselt op zijn wenken
maar Hijzelf verandert niet.
 
Ieder woelt hier om verand’ring,
en betreurt ze dag aan dag,
hunkert naar hetgeen hij zien zal,
wenst terug ‘ t geen hij eens zag.
 
Rust mijn ziel uw God is koning
wees tevreden met uw lot
zie hoe alles hier verandert
en verlang alleen naar God.
 
Hoe krijgen we onze ziel – onze binnenkant – rustig? Pas als we daar rust vinden, knappen we op. We zien in vakantietijd soms prachtige steden, imposante bergen, koele meren en indrukwekkende bossen. We zien nieuwe mensen, snuiven andere culturen op en komen moe maar voldaan van vakantie terug. Maar….. Zoek de stilte, want in de stilte spreekt God. Zie alles om je heen en realiseer je wie dat alles heeft gemaakt!
 
In de stilte
kom ik tot rust
vind ik de rust
om te worden
mezelf..
In de stilte kom ik tot inkeer
richt ik me op
de ik ben
die ik ben.
 
In de stilte
kom ik tot rust
hoor ik mezelf
ineens woorden
uitspreken
gericht op die ander
als bijna vanzelf
 
In de stilte
spreekt Hij
tot mij
gaat hij
voorbij
ook aan
mij
(Hans Lambrechts)
 
Laat de vakantietijd – uit of thuis – een goede tijd zijn.
Laat je ziel tot rust komen.
Wordt herboren.


Meer nieuws:
- Prijzen voor verloting
- Overdenking mei 2015

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten