VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

26-10-2014, 10:00:00

Eredienst

meer

29-10-2014, 19:00:00

Gebedsmoment

meer

29-10-2014, 20:00:00

Gesprekskring

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk(afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten   www.bondveg.nl/
 
Overdenking oktober 2014
24-09-2014, 13:37:20

En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Filippenzen 1 vers 9 en 10a
 
We staan als gemeente aan het begin van een nieuw en belangrijk seizoen. Na een aantal jaren waarin we als gemeente gegroeid zijn en (opnieuw) tot bloei gekomen zijn, na een periode waarin we onze plek in de wijk hebben ingenomen willen we ons nu vooral richten op ons functioneren als gemeente: wie zijn we als gemeente, wat bindt ons samen, hoe zijn we met en voor elkaar verantwoordelijk, hoe zij we samen verantwoordelijk voor wat en wie aan ons zijn toevertrouwd!
 
Grote vragen. Vragen die het hart van ons gemeente-zijn raken. Spannende vragen ook! Tijdens de startzondag hebben we over deze vragen nagedacht. In het gesprek over vragen als: waar droom je van, wat maakt je blij, waarover heb je zorgen etc. We hoorden een voorbeeld van een andere gemeente en tijdens de startdienst ontdekten we hoe een dag uit het leven van Jezus richtinggevend is voor gemeente-zijn. En we ontdekten vanuit de brief waaruit ook de tekst voor deze overdenking is gekozen dat eenheid en eensgezindheid kernwoorden zijn in het omgaan met elkaar.
 
Te midden van al die gedachten en overwegingen is de grote vraag: waar komt het echt op aan? Waar draait het om? En: hoe ontdekken we dat? In Filippensen 1 bidt Paulus een gebed, voor de gemeenten van toen en van nu. Voor Filippi en voor Zwolle. In dat gebed bidt hij om wat nodig is om te onderscheiden waar het op aankomt. Dat weten we, zegt Paulus als er sprake is van drie dingen: overvloedige liefde, helder inzicht en fijngevoeligheid! Als dat er is, zegt Paulus, dan zullen we in staat zijn om te onderscheiden waar het op aankomt.
Opvallende begrippen. Het gaat om helder inzicht, zegt Paulus. Niet zomaar alles doen wat je hart je ingeeft, je niet laten leiden door de waan van de dag of de inval van het moment, maar nadenken en weloverwogen, doordachte keuzes maken. En daarbij is hoe je omgaat met elkaar blijkbaar essentieel. Liefde en fijngevoeligheid zijn woorden die ons omgaan met elkaar tekenen: zorgvuldig zijn, nadenken over de uitwerking op anderen van wat je zegt en hoe je handelt, je steeds weer bewust zijn van hoe je met anderen en vooral over anderen praat. Liefde kwetst de ander niet maar zoekt het goede voor de ander. Paulus gebruikt stellige woorden: overvloedige liefde en alle fijngevoeligheid. Alsof hij zeggen wil: wees je ervan bewust, hier komt het op aan! 
 
Over elk van deze woorden is veel meer te zeggen. Dat kan in het kader van deze overdenking niet, dat hoeft ook niet! Laten we in het komende seizoen dit gebed van Paulus steeds weer nabidden, persoonlijk en als gemeente. Opdat we in het nadenken over ons gemeente-zijn zullen onderscheiden waarop het werkelijk aankomt!Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten