We zijn een kerk! We geloven in God, zijn Zoon en de Heilige Geest en vinden elkaar in de vrolijk orthodoxe manier waarop we ons geloof beleven (en daarover vertellen en onze ervaringen delen). In ons beleidsplan omschrijven we dat met 4 belangrijke steekwoorden:

Vierend in onze kerkdiensten en wat daarom heen gebeurt.
Lerend van het woord van God én ook van elkaar.
Zorgend voor elkaar, omzien naar elkaar.
Dienend nemen we onze verantwoordelijkheid voor elkaar en de wereld waarin we leven.

Zó willen wij in onze kapel, maar zeker ook daarbuiten, de gemeente van de Heer zijn. Een plek waar we graag samenkomen en waar iedereen welkom is.

Wat we belangrijk vinden (uit traject waarderend onderzoeken 2023/2024)

Jezelf kunnen zijn
We vinden het belangrijk dat iedereen die komt en deelneemt de ruimte ervaart om zichzelf te kunnen zijn. We hechten waarde aan onze verscheidenheid en accepteren dat ook van elkaar. We vinden het belangrijk dat een ieder zich deel voelt van de familie.

Gods Woord
We vinden het belangrijk dat Gods Woord centraal staat. Om ons geloof vandaaruit te doen groeien en ontwikkelen. We laten ons er graag door verdiepen. Het delen van onze persoonlijke beleving en ons laten inspireren door de Geest van God zijn daarin belangrijke onderdelen.

Trouw
We willen trouw zijn aan elkaar, aan de activiteiten en samenkomsten. Het is goed om daarin een ritme te creëren. We vinden het belangrijk om ons samen in te zetten. Daarnaast willen we ons ook samen inzetten voor en in de wijk. We willen uitnodigend en betrokken zijn en vriendschappen bouwen. Tot slot is het belangrijk om regelmatig samen te vieren.

Visie & missie (uit statuten bij oprichting in 1943)

Visie:
De gemeente is gefundeerd op de grondslag van de christelijke gemeente: Jezus Christus als Zoon van God, zoals Hij in het Oude en Nieuwe Testament aan ons wordt geopenbaard, als Hoofd van de gemeente en als Heiland van de wereld. Vanuit die grondslag is de gemeente er ten dienste van de wereld en is geroepen om door al haar bezig-zijn tekenen op te richten en teken te zijn van het Koninkrijk van God in deze wereld.

Missie:
De gemeente heeft als taak en roeping om gestalte te geven aan evangelieverkondiging, bediening van sacramenten, bijbel-onderwijs, diaconale arbeid en bevordering van/meewerken aan zending wereldwijd en dichtbij. Door middel van deze en andere christelijke taken geeft de gemeente gestalte aan opbouw naar binnen en uitbouw naar buiten en geeft ze inhoud aan de visie om teken te zijn van het Koninkrijk van God in deze wereld.

Beleidsplan VEG Zwolle 2020-2023
Beleidsplan VEG Zwolle 2016-2019