Afgelopen activiteiten (Pagina 2)

Veg@Home 1 februari

Op donderdag 1 februari komt VEG@home bij elkaar. We beginnen zoals gewoonlijk om 20.00 uur maar vanaf 19.45 uur ben je welkom en staan koffie en thee gereed bij Stephan en Lizette thuis. Centraal staat het 2e kroonjuweel van het Vrij Evangelisch zijn, zoals behandeld in de themadienst van 28 februari. Samen kerk! In het…

Themadienst 28 januari

In een reeks van vijf themadiensten komen de vijf zogenaamde kroonjuwelen van het Vrij Evangelisch zijn voorbij. Die vijf kroonjuwelen zijn de vijf kenmerken die in hun onderlinge samenhang iets laten zien van het eigene van onze Vrije Evangelische Gemeenten. Vanuit het jaarthema (‘Hier doen we het voor’) vinden we het belangrijk om na te…

Week van gebed

Ook in 2024 is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. Dit jaar bidden we van 21 t/m 28 januari aan de hand van Lukas 10 vers 25-37. Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Het…

UITGESTELD! Terugkomavond Waarderend onderzoeken

LET OP: deze avond gaat niet door op 25 januari maar er wordt zsm een nieuwe datum geprikt. Voorjaar 2023 gingen we als gemeente met elkaar een bijzonder traject. In een reeks van vier avonden, geleid door Jonne Knevel, gemeentetoeruster van onze Bond waren we bezig vanuit het motto: ”Hier doen we het voor”. Met…

Kanselruildienst 21 januari

De derde week van januari is elk jaar de week van gebed. We beginnen de week van gebed op deze zondag met de kanselruil. Als voorgangers van drie gemeenten in onze wijk Dieze (VEG, Christus Centraal Zwolle en het Leger des Heils) gaan we bij elkaar in de diensten voor. Dat bekent dat de dienst…

Nieuwjaars- en doopdienst 7 januari

In deze dienst wordt het sacrament van de doop bediend aan Elias, zoontje van Daniël en Irene. Op deze zondag zal Elias worden gedoopt in een dienst vanuit onze gemeente en omgeven door een kring van familieleden, vrienden en bekenden van de ouders. Een bijzonder voorrecht om er als gemeente te zijn rondom dit gezin,…

Oudejaarsdienst 31 december

Op deze laatste dag van het jaar 2023 komen we bij elkaar in een speciale oudejaarsdienst. Omdat 31 december dit jaar op zondag valt is de oudejaarsdienst niet om 19.00 uur ’s avonds maar op het gebruikelijke tijdstip van een zondagse dienst, dus om 10.00 uur ’s morgens. Een dienst met een eigen sfeer en…

Kerstdienst 25 december

Op de morgen van Kerst komen we in een sfeervol versierde Kapel samen om in een feestelijke kerstdienst de geboorte van Jezus te vieren. Omdat de kinderen op kerstavond hebben meegewerkt aan de dienst is dit jaar de dienst op deze kerstmorgen geen kerstgezinsdienst (zoals andere jaren) maar een traditionele kerstdienst. We zingen geliefde en…

Kerstavonddienst + maaltijd 24 december

Deze dienst zal anders zijn dan andere jaren. Omdat kerstavond nu op zondag valt kiezen we voor een kerstavonddienst om 17 uur in combinatie met een maaltijd voor de buurt. Inloop vanaf 16:15 uur met koffie, thee en limonade. Om 17 uur start de dienst, als het mogelijk is zal dat buiten voor de kapel…