Het ontstaan van Vrije Evangelische Gemeenten

Begin 19e eeuw maakten verschillende gemeenten zich los van de Hervormde Kerk (afscheiding). Een aantal van deze gemeenten brak op. Men wilde graag een zelfstandige (vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en Zijn woord (evangelisch). De vrije gemeenten die hierdoor ontstonden, kwamen onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormde een aantal van deze ‘Vrije Evangelische Gemeenten’ een bond. Hiermee konden zij samen doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan. Denk aan zendingswerk en het bieden van theologische opleidingen.

De VEG in Zwolle is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse Zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Leve de kerk – VEG Zwolle bestaat in 2018 al 75 jaar!

Om precies te zijn: De Vrije Evangelische Gemeente is gesticht op 16 mei 1943 en heeft op 12 juni 1943 de erkenning als kerkgenootschap ontvangen.

Er is sprake van groei in aantal, met name van een groei in de instroom van jonge gezinnen. Maar er is ook sprake van groei in geloof, in verbondenheid en in betrokkenheid op de wijk en op de stad.
Groei … dat geeft aan dat het eerder anders was. En dat is ook inderdaad zo. In de geschiedenis van onze gemeente hebben periodes van groei en van afnemend ledenaantal en teruglopende betrokkenheid elkaar afgewisseld. En voorafgaand aan de laatste periode van 12 jaar ontstond zelfs een situatie waarbij de eerlijke vraag gesteld is of de VEG in Zwolle haar plek zou kunnen behouden binnen deze stad. Dat besef maakt de dankbaarheid voor dit jubileum extra groot.