Aankomende activiteiten

Gebedsmoment 19 juni

Op woensdag 19 juni is er om 19.00 uur (voorafgaand aan de gesprekskring) ons maandelijkse gebedsmoment. Mooi om een maand na Pinksteren samen te komen als gebedskring om samen te bidden. In het Bijbelboek Handelingen wordt als één van de kenmerken van de gemeente genoemd dat ze volharden in de gebeden. En door het hele…

Gesprekskring 19 juni

Aansluitend aan het gebedsmoment is er op woensdag 19 juni de in dit seizoen laatste avond van de gesprekskring. Ook op deze avond staan twee mensen centraal die elkaars tegenpolen zijn. Ze zijn soms aanvullend t.o.v. elkaar, soms schuurt het tussen die twee, soms staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Welke het duo wordt voor deze…

Sing-in 22 juni 2024

Op zaterdag 22 juni organiseren de muzikanten van VEG Zwolle een sing-in. Een avond waarop we lekker kunnen zingen met elkaar! Het team stelt een afwisselende liedlijst samen. Verzoekjes kunnen tot uiterlijk 16 juni worden doorgegeven aan Melanie, zij kijkt of de verzoekjes meegenomen worden in de liedlijst. De avond begint om 19:45 uur. Vanaf…

Slotdienst 30 juni

Op de laatste zondag van deze maand sluiten we het seizoen 2023/2024 af. Dat doen we in een feestelijke slot(dank)dienst. Dankbaar zien we terug op het vele goede van ook dit seizoen. Dankbaar zijn we voor de inzet van zovelen, ieder met zijn/haar eigen mogelijkheden, talenten en beperkingen. Dankbaar zijn we voor wat we mochten…