Gesprekskring 22 november

Op woensdag 22 november komt aansluitend aan het gebedsmoment de gesprekskring bij elkaar. De gesprekskring wordt gehouden in het Trefpunt. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.45 uur. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee gereed. We hebben tijdens de eerste avond van dit seizoen (in september) besloten om dit seizoen aan de slag te gaan met duo’s uit de Bijbel. Het gaat om mensen die in allerlei opzichten verschillend zijn en met elkaar moeten samen werken, of in elk geval met elkaar te maken krijgen. Soms werken die verschillen versterkend, soms ook polariserend of verlammend en leiden de verschillen tot botsing of nog erger. Voorbeelden zijn er in de Bijbel heel veel, wat de verschillen uitwerken kan per situatie heel verschillend zijn. Na Petrus en Paulus (september) en Kain en Abel (oktober) volgt dit keer een derde duo. Welke dat is is op het moment dat deze kopij gemaakt wordt nog niet bekend, nadere informatie volgt in de uitnodiging die als bijlage bij de gemeentebrief van zondag 19 november wordt gevoegd. Hoe dan ook: je bent welkom!