Herdenkingsdienst 26 november

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar en (dus) de zondag voorafgaand aan eerste adventszondag, herdenken we in de dienst als gemeente en met familieleden hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar door de dood ontvallen zijn. In de kring van onze gemeente zijn dat vier leden: Annie Thalen-Zoer, Jorien van Dommelen-Poll, Albert van Dommelen en Ankie Bruinink. Hun namen zullen worden genoemd. In een kort in memoriam herinneren we ons hun levens en door één van hun dierbaren zal een gedachteniskaars ontstoken worden aan de Paaskaars.
Naast degenen die ons uit de kring van de gemeente ontvielen is er ook ruimte om dierbaren te gedenken die ons uit onze persoonlijke kring ontvallen zijn, korter of langer geleden. Voor wie dat wil is er ruimte om één of meerdere waxinelichtjes te ontsteken aan de Paaskaars en die voor in de Kapel op een tafel te plaatsen. En we gedenken ook hen die wereldwijd gestorven zijn. De dienst heeft elk jaar weer een bijzonder verstillend karakter waarin de herinnering aan hen van wie de namen genoemd worden of in onze gedachten zijn, de dankbaarheid voor wie ze waren, het verdriet om het gemis en de leegte en het perspectief van het evangelie er allemaal zijn. We zien uit naar een waardige, stijlvolle en perspectiefrijke dienst van gedenken in het Licht van het Leven wat blijft door de dood heen.

Voorganger: Henk van Dam
Muzikale begeleiding: Stephan van der Plas