Gebedsmoment 22 november

Op woensdag 22 november is ons maandelijkse gebedsmoment. Welkom om 19.00 uur in de kerkzaal van de Kapel. Rondom de avondmaalstafel en de brandende Paaskaars delen we kort enkele gedachten vanuit een Bijbelgedeelte. We zingen een lied en noemen gebedspunten vanuit onze gemeente, met het oog op de wereld waarin we leven en gelet op persoonlijke situaties van mensen uit de gemeente of vanuit onze persoonlijke kring. We nodigen u en jou van harte uit om er te zijn. Samen bidden betekent veel, zowel voor degenen die bidden als ook voor mensen en situaties waarvoor gebeden wordt. Doe mee, bid mee en deel in de verbondenheid en de zegen die dat betekent voor jezelf en voor anderen.