Peter Hartkamp

Peter Hartkamp uit Wapenveld is 1 van onze vaste voorgangers die bij toerbeurt voorgaat in de diensten.

Hij stelt zich voor:

Mijn naam is Peter Hartkamp, geboren in Zwolle, maar mijn jeugd heb ik doorgebracht in Epe. Daar leerde ik ook mijn vrouw Marja kennen. Toen wij trouwden in 1980 zijn we in Wapenveld gaan wonen. In diezelfde periode zijn we beiden tot persoonlijk geloof gekomen en wilden we graag ons leven in dienst van God besteden.
Marja en ik zijn echte familiemensen. We zijn blij met de vier kinderen die we hebben gekregen. Drie van hen zijn inmiddels getrouwd en de teller van het aantal kleinkinderen staat al weer op negen.

Vanaf 2006 ben ik één van de vaste sprekers van de Vrije Evangelische Gemeente te Zwolle.

Van 1991 tot 2008 ben ik werkzaam geweest als trainer/toeruster bij de interkerkelijke stichting Agapè, maar in 2008 heb ik een beroep als voorganger van de Vrije Evangelische Gemeente te Oldebroek aangenomen. Die functie heb ik mogen vervullen tot eind 2023.
Nog altijd mag ik regelmatig in andere kerken en gemeenten voorgaan.

Ik voel me een bevoorrecht mens. Wat is er mooier dan je te mogen inzetten voor de geestelijke opbouw van je medemens? Ik hoop dat mijn werkzaamheden er aan mogen bijdragen dat we, zowel persoonlijk als gezamenlijk, mogen groeien in liefde voor onze Redder en Heer Jezus Christus!