Gesprekskring 19 juni

Aansluitend aan het gebedsmoment is er op woensdag 19 juni de in dit seizoen laatste avond van de gesprekskring. Ook op deze avond staan twee mensen centraal die elkaars tegenpolen zijn. Ze zijn soms aanvullend t.o.v. elkaar, soms schuurt het tussen die twee, soms staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Welke het duo wordt voor deze laatste avond van het seizoen staat nog niet vast. Bij de gemeentebrief van zondag 14 juni wordt als bijlage een uitnodiging gevoegd met meer informatie over aanpak en opzet van deze avond.

We ontmoeten elkaar in het Trefpunt, beginnen zoals altijd om 20.00 uur en de inloop met koffie en thee is ook deze avond vanaf 19.45 uur.

LET OP: op deze laatste avond stoppen we wat eerder met het programma en sluiten we het seizoen in informele sfeer af onder het genot van een hapje en een drankje.