Gebedsmoment 19 juni

Op woensdag 19 juni is er om 19.00 uur (voorafgaand aan de gesprekskring) ons maandelijkse gebedsmoment. Mooi om een maand na Pinksteren samen te komen als gebedskring om samen te bidden. In het Bijbelboek Handelingen wordt als één van de kenmerken van de gemeente genoemd dat ze volharden in de gebeden. En door het hele Bijbelboek Handelingen (het Bijbelboek over de gemeente) heen loopt als een rode draad het gebed van de gemeente en het gegeven dat er grote dingen gebeuren op het gebed. In die verwachtingsvolle beweging willen we verder, ook binnen onze gemeente, ook en juist na Pinksteren. U/jij bent van harte welkom. We bidden in het liturgisch centrum van de Kapel.