Afgelopen activiteiten (Pagina 2)

VEG@Home

VEG@Home is de nieuwe benaming van de huiskring (voorheen jongerenkring, hoewel de samenstelling al jaren niet meer uit echte jongeren bestond). De eerste vrijdagavond van de maand komen we samen bij 1 van de leden thuis. Deze vrijdag is dat bij Marina. We sluiten dit seizoen met onze groep aan bij het thema: ”Heilig (t)huis”.…

Rock Steady & Live Steady

Rock Steady: club voor 12-14 jaar Live Steady: club voor 14-16 jaar Deze club wordt in samenwerking gehouden met (en in) de Sionskerk. We beginnen om 19:00. Welkom!

Gesprekskring

Op de gesprekskring kiezen we dit seizoen voor een ”tweesporen-beleid”. We sluiten aan bij het jaarthema (Heilig (t)huis) en daarnaast staat een aantal avonden in het teken van geloofsvragen en geloofsdilemma’s die we bij onszelf tegenkomen. In het kader van het jaarthema gaan we in op de achtergrond en de betekenis van de verschillende onderdelen…

Gebedsmoment

Rondom de avondmaalstafel en de brandende kaars delen we gebedsonderwerpen en bidden voor alle situaties die we noemen, binnen onze gemeente, wereldwijd, in onze stad en ook wel in persoonlijke situaties van mensen die we kennen. Het is goed en samenbindend om maandelijks een moment als dit te hebben. Voel je vrij om aan te…

Interactieve dienst

Samen met de Sionskerk in de AA-landen organiseren we speciaal voor tieners een aantal keer per jaar een interactieve dienst. Maar iedereen is natuurlijk welkom! Na een hapje en drankje beginnen we om 12:30 uur. We denken na over een actueel thema en je kunt er van uitgaan dat je inbreng gewaardeerd wordt, bv. in…

Eredienst

Voorganger: Gerrit de Haan Muzikale begeleiding: Melanie Wilschut

Michazondag

De derde zondag van de maand oktober is de Micha-zondag. Een initiatief wat voortkomt vanuit de Micha-beweging en ontstaan is vanuit Micha 6 vers 8: Wat God wil is recht doen, trouw betrachten en nederig de weg gaan van Hem. In de dienst op de Michazondag is er enerzijds de dankbaarheid voor voorspoed, welvaart en…

Rock Steady & Live Steady

Rock Steady: club voor 12-14 jaar Live Steady: club voor 14-16 jaar Deze club wordt in samenwerking gehouden met (en in) de Sionskerk. We beginnen om 19:00. Welkom!

Jeugddienst

Op deze tweede zondag van de maand is er dit keer een jeugddienst. Jeugddiensten zijn niet primair bedoeld om rand- of buitenkerkelijke jongeren in een kerkdienst te krijgen. We halen in onze jeugddiensten (waar natuurlijk ook die jongeren van harte welkom zijn)het werk met, voor en door jongeren voor het voetlicht. Dat is ook dit…

Gebedsmoment

Nu het winterseizoen weer begint worden de gebedsmomenten weer gehouden op woensdagavond voorafgaand aan de gesprekskring. We komen deze maand bij elkaar in het liturgisch centrum van de Kapel. De woensdagavond biedt voor meer mensen mogelijkheden om het gebedsmoment bij te wonen dan de zondagochtend, vandaar dat we blij zijn dat we weer op dit tijdstip…