Veg@Home 1 maart

Op vrijdag 1 maart komt VEG@home bij elkaar. We beginnen zoals gewoonlijk om 20.00 uur maar vanaf 19.45 uur ben je welkom en staan koffie en thee gereed bij Wim thuis.

Ook dit keer staat de avond in het teken van ons jaarthema: Hier doen we het voor. Eén van de accenten die we vanuit ons  jaarthema gekozen hebben is de opdracht die bij de schepping aan de mens gegeven is: zorgdragen voor de scheping. Een bijzonder actueel aspect van ons jaarthema in een tijd waarin thema’s als duurzaamheid, CO-2 uitstoot, klimaatverandering, opwarming van de aarde, omgaan met energie en afvalproblematiek onze aandacht vragen. Signalen die klinken laten aan duidelijkheid niets te wensen over: het gaat niet goed met de schepping. En dat is met name te wijten aan hoe wij omgaan met de schepping  die aan ons is toevertrouwd en wat we daarmee doen of juist niet doen.
Het programma voor deze avond is voorbereid door Stephan v.d. Plas. Hij zal de avond ook (grotendeels) leiden.
Op het programma staat onder meer:
– berekenen van je ecologische voetafdruk (interactief onderdeel in tweetallen/drietallen)
– inleiding rond het thema van deze avond
– vijf keuze-bijbelstudies. Daarvan kun je er 1 of 2 kiezen en aan de hand van aangereikt materiaal ga je in tweetallen of drietallen aan de slag met het aangereikte materiaal.
– plenaire bespreking van de diverse keuze-bijbelstudies.
Een zeer gevarieerd programma dus waarin je op meerdere momenten samen en op een interactieve manier aan de slag gaat. Een programma  ook wat volop aansluit bij de huidige actualiteit en ons vragen stelt waar we niet meer omheen kunnen.

Voor meer info, neem contact op met Henk van Dam