ouderendienst & avondmaal 10 december

Op deze tweede adventszondag is onze ouderendienst. Bezoekers van de seniorenmiddagen hebben meegedacht bij de invulling van de dienst en enkelen van hen werken ook mee aan de dienst. Het gaat over de aankondiging aan Maria dat zij de moeder zal zijn van de lang beloofde Messias. De liedkeuze en de accenten in de verkondiging zijn met name (maar niet uitsluitend) op ouderen afgestemd. Muzikale medewerking is er van een gastorganist. Henk Mulder uit Amersfoort begeleidt op orgel het zingen van liederen die passen in de adventsperiode en ook passen in een ouderendienst.

We vieren in deze ouderendienst ook het avondmaal en dat is eigenlijk een heel bewuste keuze geweest. Het avondmaal is de maaltijd van de verbondenheid met elkaar, ook over de grenzen van generaties heen. Daarom is het mooi om juist in deze ouderendienst als ouderen en jongeren, verbonden met elkaar, het avondmaal te vieren. En het avondmaal is ook de maaltijd van de verwachting van wat komt en dus past een avondmaalsdienst helemaal in de adventsperiode. We nodigen jongeren en ouderen uit om er deze morgen te zijn.

Voorganger: Henk van Dam
Muzikale begeleiding: Henk Mulder