Oudejaarsdienst 31 december

Op deze laatste dag van het jaar 2023 komen we bij elkaar in een speciale oudejaarsdienst. Omdat 31 december dit jaar op zondag valt is de oudejaarsdienst niet om 19.00 uur ’s avonds maar op het gebruikelijke tijdstip van een zondagse dienst, dus om 10.00 uur ’s morgens. Een dienst met een eigen sfeer en toon. In liederen, Bijbelwoorden, stiltemomenten, muziek en in de overdenking sluiten we dit in zoveel opzichten veelbewogen jaar af. We leggen het jaar met alles wat het bracht en niet bracht terug in de hand van Hem en vertrouwen ons toe aan de God die de tijden draagt in Zijn hand. In dat vertrouwen gaan we vanuit deze dienst de jaarwisseling tegemoet en gaan op de avond van deze zondag de grens over naar een nieuw jaar. We nodigen u en jou van harte uit om er in deze speciale oudejaarsdienst bij te zijn. Welkom.

Voorganger: Henk van Dam
Muzikale begeleiding: Melanie Wilschut