Oogst- & doopdienst 12 november

In deze dienst wordt het sacrament van de doop bediend aan Naomi, die inmiddels alweer ruim 1 jaar is, Naomi is het dochtertje van Samuel en Tirza en zusje van Joelle. Op deze zondag zal Naomi worden gedoopt in een dienst vanuit onze gemeente en omgeven door een kring van familieleden, vrienden en bekenden van Samuel en Tirza. Een bijzonder voorrecht om er als gemeente te zijn rondom dit gezin, dankend voor de zegen van Naomi en biddend voor dit kind en het gezin waarin zij opgroeit. We zien uit naar een bijzondere en zegenrijke doopdienst en nodigen u en jou van harte uit om ook als teken van verbondenheid met dit gezin er bij te zijn in deze dienst.
In deze dienst danken we ook voor de oogst omdat het woensdag 1 november dankdag voor gewas en arbeid is geweest.

Voorganger: Henk van Dam
Muzikale begeleiding: Melanie Wilschut