Gesprekskring 28 september

Op woensdag 28 september is om 20.00 uur de eerste avond van de gesprekskring in dit nieuwe seizoen. We komen samen in het Trefpunt. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee gereed, om 20.00 uur beginnen we. In de voorbereidingsgroep hebben we er voor gekozen om ook dit seizoen aan te sluiten bij het jaarthema: ”Laat je kennen”. Juist een kring als de onze biedt heel unieke mogelijkheden om elkaar (beter) te leren kennen en zo ook meer met elkaar en met onze gemeente verbonden te raken. We hebben gekozen voor een unieke aanpak voor komend seizoen. Op deze eerste avond verkennen we met elkaar het jaarthema aan de hand van een aantal inleidende opmerkingen en gedachten daarbij. Van daaruit denken we na over de vraag: in welke persoon uit de Bijbel herken je iets van jezelf, van je persoonlijkheid en/of van je geloofsbeleving? De bedoeling is dat op elke avond één van ons iets vertelt over wat je in de persoon uit de Bijbel die je gekozen hebt herkent van jezelf. Op die manier laat je jezelf kennen en leren de anderen jou kennen. Vervolgens zal Henk van Dam de persoon uit de Bijbel met wie je je vergelijkt nader introduceren en vanuit de Bijbel nader toelichten wie die persoon is en wat zijn of haar verhaal ons te zeggen heeft. Die beide invalspoorten leiden ongetwijfeld tot een boeiend gesprek waarin we allemaal iets leren over de ander, maar ook over wie we zelf zijn en wie de God in wie we geloven voor ons wil zijn, Over “laat je kennen” gesproken! We zien uit naar de reeks avonden in dit nieuwe seizoen en nodigen niet alleen oudgedienden maar ook nieuwkomers van harte uit om mee te doen en deze boeiende kennismaking aan te gaan. Bij de gemeentebrief van zondag 25 september zit een bijlage met daarin meer informatie over de opzet van deze eerste avond.
Heel graag tot dan!