Gesprekskring 28 februari

Op woensdag 28 februari is er om 20.00 uur gesprekskring in het Trefpunt. Vanaf 19.45 uur is er inloop en ontvangst met koffie/thee en iets lekkers. Op de gesprekskring staat elke maand een duo centraal: twee mensen die elkaar aanvullen, die tegen over elkaar staan of die langs elkaar ”schuren”. We leren hun levens- en hun geloofsverhaal kennen en ontdekken wat hun verhaal ons te zeggen heeft.

Deze avond staan Paulus en Barnabas centraal.