VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

24-10-2018, 19:00:00

Gebedsmoment / gesprekskring

meer

28-10-2018, 10:00:00

Eredienst

meer

29-10-2018, 19:30:00

Kerkenraad

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Doe mee met de rugtasactie
02-10-2018, 20:19:54

De WZD wil i.p.v. de actie schoenendoos, nu een keer een rugtasactie doen. Deze rugtasactie wordt samen georganiseerd door Stichting Gave en stichting GAiN voor vluchtelingenkinderen in Nederland. Deze kinderen hebben het niet gemakkelijk. Op een asielzoekerscentrum (azc) is de angst voor de oorlog vervangen door onzekerheid voor de toekomst. Verras hen daarom met een rugtas met inhoud. Door mee te doen leren Nederlandse kinderen een waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is.

 

Deze Rugtas kost 3 euro per stuk

 
De inhoud van de rugtas is net als de schoenendoos. We vullen een rugtasje met schrijfmateriaal en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in een azc. Rond de kerstvakantie zullen kinderen in ongeveer 20 azc’s in Nederland het rugtasje ontvangen. Kinderen in een azc worden zo verrast in hun moeilijke omstandigheden. De rugtasjes zijn in 4 categorieën verdeeld en wel meisjes/jongens 3-7 jaar en 8-12 jaar.


Als u met de Rugtasactie meedoet, ontvangt u een handreiking over hoe u de actie tot een succes kunt maken. We bestellen in ieder geval 20 rugtassen. Wie graag aan deze actie mee wil doen, kan zich opgeven (zie Kapelgids, of check voor of na een dienst).  Als er meer aanmeldingen binnenkomen dan we besteld hebben, bestellen we nog wat bij.' 
We beginnen de actie op zondag 30 sept en eindigen dit op zondag 18 nov zodat het ook in de kerstvakantie bij de AZC terechtkomtMeer nieuws:
- Kleding en boekenbeurs
- Overdenking oktober
- Jaarthema
- Kindernevendienst

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten