Allereerst willen we je vertellen dat de VEG simpelweg te kenmerken is als ‘vrolijk orthodox’. We hechten veel waarde aan het woord van God en onze gewoonten zijn gebaseerd op vaak oude tradities. We vieren op informele en (waar het kan) vrolijke wijze onze diensten. De diensten hebben vaste onderdelen, we lezen uit de Bijbel en er is een overdenking. Daarnaast is er ook veel ruimte voor muziek. We zingen uit het Nieuwe Liedboek en de Opwekkingsbundel en soms ook andere liederen. De teksten worden geprojecteerd via de beamer. Orgel & piano begeleiden onze samenzang, maar er worden ook regelmatig andere instrumenten en voorzangers ingezet. 

Bij ons in de gemeente komen mensen van bijna alle leeftijden. Sommige van onze vaste bezoekers zijn de tachtig gepasseerd, maar ook mogen wij met regelmaat delen in de blijdschap over pasgeboren kinderen binnen onze gemeente. Tijdens de diensten bieden we oppas voor de kleinste kinderen en kindernevendienst voor  basisschoolkinderen. Samen proberen we er ook voor te zorgen dat de oudere mensen naar onze diensten kunnen blijven komen.

Onze gemeente is tamelijk kleinschalig, we hebben ca. 80 leden. In de afgelopen jaren is er flink groei geweest van het aantal jonge gezinnen.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten.

Waar we voor staan