Afgelopen activiteiten

(Online) dienst 19 juni

Voorganger: Peter Hartkamp, muziek door (Melanie Wilschut De diensten zijn online te volgen door op de desbetreffende dienst te klikken op ons kanaal op YouTube.

Gesprekskring 15 juni

Op woensdag 15 juni is de laatste bijeenkomst van de gesprekskring in dit seizoen. Iedereen die er afgelopen seizoen één of meerdere keren was verwelkomen we graag op deze laatste avond. Zoals altijd beginnen we om 20.00 uur in het Trefpunt, vanaf 19.45 uur staan koffie en thee gereed. Elke avond in dit seizoen stond een…

Gebedsmoment 15 juni

Op woensdag 15 juni is ons maandelijkse gebedsmoment. Om 19.00 uur komen we samen in de kerkzaal van de Kapel, zittend rondom de avondmaalstafel en de nieuwe vlam van Pasen. We delen gebedspunten met elkaar en bidden hardop en/of in stilte voor de gebedspunten die we noemden en voor dat wat we in stilte, zonder…

Doopdienst 12 juni

Op deze zondag wordt Ceder, zoon van Monica en Tim één jaar. En het leek hen een mooie gedachte om de doopdienst ook op deze zondag te plannen. Vanuit persoonlijke overwegingen kiezen de ouders er voor om dat niet te doen in een reguliere ochtenddienst, maar op een ander tijdstip op deze zondag, in de…

Interactieve dienst 12 juni

Op zondag 12 juni is er om 12.30 uur in de Sionskerk weer een interactieve dienst. Interactieve diensten zijn een samenwerkingsproject van onze gemeente en de Sionskerk en worden afwisselend in de Kapel en de Sionskerk gehouden. De interactieve diensten (4 per seizoen) worden afwisselend geleid door Jeroen Knol (jongerenwerker in de Sionskerk) en Henk…

(Online) dienst 12 juni

Voorganger: Roger Dragstra, muziek door Stephan van der Plas De diensten zijn online te volgen door op de desbetreffende dienst te klikken op ons kanaal op YouTube.

(Online) Pinksterdienst 5 juni

Voorganger: Henk van Dam, muziek door Jonne van Putten Op deze zondag, 50 dagen na Pasen en 10 dagen na Hemelvaart, vieren we het feest van de Geest. Elk jaar weer is het bijzonder om te horen en te lezen hoe de eerste gelovigen verwachtingsvol biddend bij elkaar waren en dat de belofte van Jezus,…

Veg@Home 3 juni

Op vrijdag 3 juni komt VEG@Home voor de laatste keer voor de zomer bij elkaar. We zijn op deze avond te gast bij Wim thuis. Daar staat om 19.45 uur koffie en thee gereed, om 20.00 uur beginnen we ons programma. Met de afsluiting van het seizoen ronden we ook de bezinning vanuit ons jaarthema…

Seniorenmiddag 1 juni

Op woensdag 1 juni is er weer en seniorenmiddag in het Trefpunt. We beginnen om 14.30 uur en de middag is om uiterlijk 17.00 uur afgelopen. Henk van Dam leidt het geloofsgesprek tijdens het eerste deel van de middag. Dat geloofsgesprek ontstaat vanuit een Bijbelgedeelte wat we samen lezen en waarover we met elkaar in…

(Online) dienst 29 mei

Voorganger: Gosse Ytsma, muziek door Stephan van der Plas. De diensten zijn online te volgen door op de desbetreffende dienst te klikken op ons kanaal op YouTube.