Afgelopen activiteiten

Eredienst

Voorganger: Peter Hartkamp Muzikale begeleiding: Melanie Wilschut

Gezinsdienst

De gezinsdienst van deze zondag is de oogstdienst en daarnaast ook en vooral de dienst waarin we de kleine Sofie zullen verwelkomen in de kring van onze gemeente. Tevens verwelkomen we haar broer Pieter. Een bijzondere combinatie. Misschien ligt de verbinding van die drie elementen wel in de Bijbeltekst uit Psalm 11 die op het…

Boeken en kledingmarkt

Deze dag verkopen we weer boeken, kleding, cd’s en wat lekkers met koffie & thee! Behalve dat het ons weer wat geld oplevert voor de reparatie van het dak is het vooral ook een gezellige dag van ontmoeting met elkaar en de wijk. Van harte aanbevolen!

55+middag

Tijdens het eerste deel van de middag staat het Bijbelgedeelte centraal wat de zondag voorafgaand aan deze woensdag (dat is dus zondag 3 november) centraal stond. Dat is 1 Samuel 11. Voor dankdag voor gewas en arbeid wordt 2 Johannes aangereikt (een dankbare gemeente in Christus). Daarnaast besteden we in het eerste deel van de…

Eredienst

Voorganger: Ds. Dick Durieux uit Dronten Muzikale begeleiding: Jonne van Putten

Klus- en schoonmaakdag

Op zaterdag 2 november is de volgende klus en schoonmaak-dag. Als commissie-beheer hebben wij ervoor gekozen om de hele dag te klussen en schoon te maken. Tussen de middag gebruiken wij dan gezamenlijk een heerlijke lunch. Zodoende wordt er niet alleen geklust en schoongemaakt maar is er ook tijd voor sociale contacten. Wij roepen jullie…

VEG@Home

VEG@Home is de nieuwe benaming van de huiskring (voorheen jongerenkring, hoewel de samenstelling al jaren niet meer uit echte jongeren bestond). De eerste vrijdagavond van de maand komen we samen bij 1 van de leden thuis. Deze vrijdag is dat bij Marina. We sluiten dit seizoen met onze groep aan bij het thema: ”Heilig (t)huis”.…

Rock Steady & Live Steady

Rock Steady: club voor 12-14 jaar Live Steady: club voor 14-16 jaar Deze club wordt in samenwerking gehouden met (en in) de Sionskerk. We beginnen om 19:00. Welkom!

Gesprekskring

Op de gesprekskring kiezen we dit seizoen voor een ”tweesporen-beleid”. We sluiten aan bij het jaarthema (Heilig (t)huis) en daarnaast staat een aantal avonden in het teken van geloofsvragen en geloofsdilemma’s die we bij onszelf tegenkomen. In het kader van het jaarthema gaan we in op de achtergrond en de betekenis van de verschillende onderdelen…

Gebedsmoment

Rondom de avondmaalstafel en de brandende kaars delen we gebedsonderwerpen en bidden voor alle situaties die we noemen, binnen onze gemeente, wereldwijd, in onze stad en ook wel in persoonlijke situaties van mensen die we kennen. Het is goed en samenbindend om maandelijks een moment als dit te hebben. Voel je vrij om aan te…