Afgelopen activiteiten

(Online) dienst 17 januari

Voorganger: Peter Hartkamp, muziek door Stephan en Lizette van der Plas De diensten zijn online te volgen door op de desbetreffende dienst te klikken op ons kanaal op YouTube. We hopen op een mooie dienst met elkaar.

(Online) dienst, 10 januari

Voorganger: Henk van Dam, muziek door Melanie Wilschut De diensten zijn online te volgen door op de desbetreffende dienst te klikken op ons kanaal op YouTube. We hopen op een mooie dienst met elkaar.

Veg@Home 8 januari

Op vrijdag 8 januari komt VEG@Home bij elkaar. Gelet op de huidige Corona-maatregelen zal het een online-bijeenkomst zijn. Mensen die er voor kiezen om onderling af te spreken en samen bij iemand thuis online de avond willen volgen kunnen dat natuurlijk doen. Dat is ieders eigen initiatief. We gaan er daarbij uiteraard van uit dat…

(Online) dienst 3 januari

Voorganger: Gerrit de Haan, muziek door Stephan en Lizette van der Plas De diensten zijn online te volgen door op de desbetreffende dienst te klikken op ons kanaal op YouTube. We hopen op een mooie dienst met elkaar.

(Online) Oudejaarsdienst 31 december, 19 uur

Voorganger: Henk van Dam, muziek door Stephan van der Plas Op de laatste avond van dit veelbewogen jaar komen we online samen in een (korte)oudejaarsdienst. De dienst begint om 19.00 uur en duurt maximaal een uur. We nodigen u en jou van harte uit om als je in de gelegenheid bent er dit uur bij…

(Online) dienst 27 december

Voorganger: Gosse Ytsma, muziek door Melanie Wilschut De diensten zijn online te volgen door op de desbetreffende dienst te klikken op ons kanaal op YouTube. We hopen op een mooie dienst met elkaar.

(Online) Kerstdienst 25 december

Voorganger: Henk van Dam, muziek door Stephan, Lizette, David & Melanie. Het thema in de kerstdienst is: ”Spiegel van vreugde”. Het was eerst de bedoeling dat er 2 verschillende kerstdiensten gehouden zouden worden, maar nu de coronamaatregelen zijn verscherpt is er voor gekozen om de diensten alleen te streamen, dus zonder publiek in de kapel.…

(Online) Kerstavonddienst 24 december

Helaas is het dit jaar geen optie om de Kerstnachtdienst buiten rondom de Kapel door te laten gaan. De huidige Coronamaatregelen maken dat onmogelijk. We hebben ons afgevraagd welke alternatieven er daarvoor zijn. Gelet op het feit dat er op Kerstavond al een andere activiteit vanuit onze gemeente is voor de bewoners van Arcadia hebben we…

Kerst voor Arcadia, 24 december 18 en 18:30 uur

Als gemeente willen we juist ook rondom Kerst iets doen voor onze wijk. Vandaar vorig jaar de kerstmarkt, de jaren daarvoor de kerstviering met de wijk en elk jaar de kerstnachtdienst in de open lucht. Die activiteiten kunnen dit jaar niet doorgaan op de manier zoals we dat graag zouden willen en andere jaren deden.…

(Online) ouderendienst 20 december, 4e advent

Voorganger: Henk van Dam, muziek door Stephan en Lizette van der Plas De zondag voor Kerst, vierde adventszondag is altijd een ouderendienst. In de accenten tijdens de verkondiging en in de keuze van de (advents)liederen richten we ons met name (niet uitsluitend) op de ouderen. Door de 55-plusmiddag zijn suggesties aangedragen voor de invulling van…