Afgelopen activiteiten

Startzondag

Deze dienst is een combinatie van wat we in elke dienst gewend zijn en onderdelen die zijn ingevoegd vanwege de start van het nieuwe seizoen. Aansluitend aan de dienst (die door deze combinatie langer duurt dan we gewend zijn) is er een gezamenlijke lunch als afsluiting van het programma. Thema van de startdienst is: ”Heilig…

Eredienst

Voorganger: Peter Hartkamp Muzikale begeleiding: Stephan van der Plas

Bevestigingsdienst ambtsdragers

In deze dienst worden 2 nieuwe kerkensraadsleden bevestigd in hun ambt. We zijn dankbaar voor hun beider beschikbaarheid en willen hen in deze dienst inzegenen voor hun roeping ten dienste van onze gemeente. En dat doen we graag met elkaar en dus ook met u en met jou erbij. Welkom! Voorganger: Henk van Dam Muzikale…

Eredienst

Voorganger: Peter Hartkamp Muzikale begeleiding: Stephan van der Plas

Eredienst

Voorganger: Henk van Dam Muzikale begeleiding: Melanie Wilschut

Gebedsmoment

Tijdens de zomerperiode zijn de maandelijkse gebedsmomenten niet op een avond in de week maar worden die gehouden op zondagmorgen voorafgaand aan de dienst. We komen samen in de consistorie. Wie weet zijn er mensen voor wie een gebedsmoment op een avond in de week niet haalbaar was maar die wel op zondagmorgen kunnen/willen aanschuiven.…

Eredienst

Voorganger: Gerrit de Haan Muzikale begeleiding: Stephan van der Plas

Eredienst

Voorganger: Henk van Dam Muzikale begeleiding: ?

Eredienst

Voorganger: Alette Dijkslag Muzikale begeleiding: Stephan van der Plas

Slotdienst Sonrise

Sonrise is een sport- en evangelisatieproject dat plaatsvindt in oa Zwolle. Het is gericht op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Het doel is om de kinderen en tieners in de wijk te bereiken met het evangelie. Dit doen we met een team jonge sporters die de drive en het talent hebben…