Afgelopen activiteiten

Kliederkerk

Een laagdrempelige bijeenkomst voor jonge gezinnen met kinderen van 0-10 jaar. Een speciale “kerkdienst” op zondagmiddag waar je samen van alles beleeft rondom een thema uit de Bijbel. Dus niet je kind naar de oppas en jij in de kerk, maar alles samen doen. Voor meer informatie kun je ook kijken op de website kliederkerk.nl …

oecumenische dienst in de Baptistengemeente

Een nieuw initiatief in het kader van de week van gebed is een gezamenlijke dienst op deze laatste zondag van de week van gebed. De kanselruil is een stap in de richting van gestalte geven aan verbondenheid met elkaar, maar het leek ons ook mooi om die verbondenheid gestalte te geven in een gezamenlijke dienst. Dat gebeurt…

Rock Steady & Live Steady

Rock Steady: club voor 12-14 jaar Live Steady: club voor 14-16 jaar Deze club wordt in samenwerking gehouden met (en in) de Sionskerk. We beginnen om 19:00. Welkom!

Gebedsbijeenkomst

Week van gebed Van zondag 19 t/m zondag 26 januari is de week van gebed. Een landelijk initiatief van de Raad van Kerken en Missie Nederland, waaraan ook wij in Zwolle meedoen. In de week van gebed gaat het met name om het gebed om de eenheid en het versterken van de verbondenheid tussen christenen…

Kanselruil-dienst

Op deze derde zondag van de maand januari begint de week van gebed. Traditiegetrouw is de eerste zondag van de week van gebed de zondag van de kanselruil: vier gemeenten ruilen deze zondag van voorganger. De dienst in onze gemeente wordt deze zondag geleid door Johan Gooswilligen, korpsofficier bij het Leger des Heils hier in Zwolle.…

Interactieve dienst

Samen met de Sionskerk in de AA-landen organiseren we speciaal voor tieners een aantal keer per jaar een interactieve dienst. Maar iedereen is natuurlijk welkom! Na een hapje en drankje beginnen we om 12:30 uur. We denken na over een actueel thema en je kunt er van uitgaan dat je inbreng gewaardeerd wordt, bv. in…

Eredienst

Voorganger: Peter Hartkamp Muzikale begeleiding: Stephan van der Plas

VEG@Home

I.v.m. de Kerstvakantie komen we dit keer niet op de eerste maar op de tweede vrijdag van de maand samen. We zijn vanaf 19.45 uur te gast bij Marina (en Eisse). Om 20.00 uur begint het programma. De avonden van VEG@Home staan allemaal in het teken van het jaarthema en daarmee zijn we bezig vanuit…

Rock Steady & Live Steady

Rock Steady: club voor 12-14 jaar Live Steady: club voor 14-16 jaar Deze club wordt in samenwerking gehouden met (en in) de Sionskerk. We beginnen om 19:00. Welkom!

55+ middag

Uitgangspunt In het eerste deel van het programma is het Bijbelgedeelte wat ook centraal stond in de (Nieuwjaars)dienst van zondag 5 januari. Dat is Matteus 2 vers 1 t/m 12, het verhaal van de wijzen uit het Oosten. Het tweede deel van de middag verzorgen we met elkaar. Onder leiding van Christina zijn we bezig…