Contact

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle

Adres:                               Hogenkampsweg 25, 8022 DA  Zwolle
Telefoon:                          038 – 454 1636
E-mail:                               info@vegzwolle.nl
Website:                           www.vegzwolle.nl
Twitter:                              @VEGZwolle
Facebook:                       https://www.facebook.com/vegzwolle

Voorganger:                    H. van Dam, voorganger@vegzwolle.nl 
Voorzitter Kerkenraad:   Vacant, voorzitter@vegzwolle.nl
Secretariaat:                   J. de Lange, secretariaat@vegzwolle.nl
Penningmeester:            J. Timmermans, penningmeester@vegzwolle.nl

Kapelgids:                       kapelgids@vegzwolle.nl
Uiterste inleverdatum voor kopij is iedere 15e van de maand.

ANBI-gegevens

Beheer en verhuur Kapel

Beheerder:                      D. de Weerd (beheerder)
E-mail:                              beheerder@vegzwolle.nl