Rock Steady & Live Steady

Rock Steady: club voor 12-14 jaar

Live Steady: club voor 14-16 jaar

Deze club wordt in samenwerking gehouden met (en in) de Sionskerk, Glanerbeek 10 in Zwolle (AAlanden).
We kletsen met elkaar, behandelen een onderwerp en hebben daar eigenlijk altijd wel wat lekkers bij. Het is van 19:00 tot ongeveer 20:30 uur, maar het wordt ook nog wel eens later omdat het zo gezellig is. πŸ™‚

Welkom!