Aankomende activiteiten

Gebedsmoment

We ontmoeten elkaar in het liturgisch centrum van de Kapel. Rondom de avondmaalstafel en de brandende Paaskaars komen we bij elkaar. Dit gebedsmoment valt in de 40-dagentijd. Dat betekent dat we deze avond ook de kaarsen die nog niet gedoofd zijn (dat zijn er vier) zullen aansteken. De 40-dagentijd is een periode van bezinning en…

Gesprekskring

Elke maand draagt één van de bezoekers een Bijbelgedeelte aan waarover we samen in gesprek gaan. Bij de gemeentebrief van zondag 17 maart zal een bijlage zitten met daarin meer informatie over opzet en invulling van de avond. De vaste bezoekers van de gesprekskring krijgen rond het weekend van 17 maart een mail met daarin…

Eredienst

Tevens 3e lijdenszondag. Voorganger: Roger Dragstra Muzikale begeleiding: Stephan van der Plas

Rock Steady & Live Steady

Rock Steady: club voor 12-14 jaar Live Steady: club voor 14-16 jaar Deze club wordt in samenwerking gehouden met (en in) de Sionskerk. We beginnen om 19:00. Welkom! Vanavond gaan we bij de Live Steady verder met het onderwerp van Sirkelslag: Goed doen.

Eredienst

Tevens 4e lijdenszondag. Op deze zondag kan ieder ook kaarten meenemen voor de Paasgroetenactie van Kerken in Actie: Het zijn niet zomaar groeten, de kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Onder leiding van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de 40-dagentijdcampagne ‘Een nieuw begin’. Ze praten erover…

Jongerenkring

We bespreken een Bijbelgedeelte/thema dat is aangereikt vanuit de groep. Iedereen ontvangt zoals gebruikelijk de input vooraf via de mail. Nieuwkomers zijn ook van harte welkom!

Interactieve Dienst

Samen met de Sionskerk in de AA-landen organiseren we speciaal voor tieners een aantal keer per jaar een interactieve dienst. Maar iedereen is natuurlijk welkom! Na een hapje en drankje beginnen we om 12:30 uur. We denken na over een actueel thema en je kunt er van uitgaan dat je inbreng gewaardeerd wordt, bv. in…

Avondmaalsviering

Op deze witte donderdag voor Pasen vieren we samen de maaltijd van de Heer. Voorganger: Henk van Dam Muzikale begeleiding: Stephan van der Plas