Aankomende activiteiten

Veg@Home 1 december

Op donderdag 1 december komt VEG@Home bij elkaar. We zijn dit keer te gast bij Wim thuis. Ook bij VEG@Home is ons jaarthema uitgangspunt voor de invulling van de avonden. De accenten die we leggen worden medebepaald doordat regelmatig één van de leden van VEG@Home meedenkt en meedoet bij de voorbereiding van de avonden en…

(Online) dienst 4 december

Voorganger: Peter Hartkamp, muziek door Jonne van Putten. Tweede adventzondag. De diensten zijn online te volgen door op de desbetreffende dienst te klikken op ons kanaal op YouTube.

Seniorenmiddag 7 december

Op woensdag 7 december verwelkomen we alle senioren van onze gemeente op onze seniorenmiddag. Om 14.30 uur bent u van harte welkom in het Trefpunt. Koffie/thee en een heerlijke december-traktatie staan dan gereed. Dit seizoen staat op elke seniorenmiddag tijdens het eerste deel een gelijkenis centraal die Jezus ooit vertelde. Aan de hand van de…

Kerstmarkt

Zaterdag 10 december is de Sinterklaasperiode voorbij en storten we ons massaal op kerst! 🙂 Wil je goedkoop kerstversiering scoren, een goed boek kado geven of gewoon alvast in kerststemming komen? Kom dan bij ons genieten van de goede sfeer, muziek door jongerenkoor ‘Let’s Unite’ en het lezen van het kerstverhaal in wel 10 verschillende…

Gebedsmoment 14 december

Ons maandelijkse gebedsmoment is in deze decembermaand op woensdag 14 december. Voorafgaand aan de gesprekskring komen we bij elkaar om 19.00 uur in de kerkzaal van de Kapel, rondom de avondmaalstafel. We bidden in de adventstijd en daarom brandt dit keer niet alleen de Paaskaars maar branden ook drie adventskaarsen. Juist inde adventstijd mogen we…

Gesprekskring 14 december

Op woensdag 14 december is om 20.00 uur de gesprekskring in het Trefpunt. Welkom vanaf 19.45 uur (inloop met koffie en thee), om 20.00 uur begint het programma. Nadat we in november het accent legden op het leren kennen van God (en het feit dat Hij zich laat kennen), ligt dit keer het accent weer…

(Online) ouderendienst 18 december

Voorganger: Henk van Dam Op deze vierde (en laatste) zondag van advent is onze ouderendienst. Deze dienst staat natuurlijk ook in het teken van ons adventsthema: ”Ik kan niet wachten”. In deze dienst gaat het over twee mensen op hoge leeftijd die niet kunnen wachten op de komst van de Messias: Simeon en Hanna. Thema…

Kerstnachtdienst 24 december

Voorganger: Henk van Dam Op kerstavond, om 22.30 uur is er op het grasveldje bij de Kapel een bijzondere kerstsfeer: fakkels, vuurkorven en sfeervolle kerstverlichting zorgen voor een bijzondere entourage. In die sfeer komen we graag met u, met jou en hopelijk met veel gasten samen om met elkaar de geboorte van Jezus te vieren.…

(Online) kerstgezinsdienst 25 december

Voorganger: Henk van Dam, muziek door Melanie Wilschut en het gemeente-kerstkoor. Feestelijke gezins-kerstdienst! Speciaal voor deze dienst is onder leiding van Melanie Wilschut een kerstgelegenheidskoor gevormd wat een aantal liederen zingt. Een mooie gelegenheid voor zowel jong als oud om mee te doen en een aandeel te leveren in de dienst. En natuurlijk zingen we…

(Online) kerstgezinsdienst 25 december

Voorganger: Henk van Dam, muziek door Stephan van der Plas Op de avond van de laatste dag van dit oude jaar komen we samen in een korte oudejaarsdienst. In een liturgie van Bijbelwoorden, liederen, gebeden, stiltemomenten en een kort moment van overdenking sluiten we het oude jaar af en laten ons vanuit deze dienst door…