Onze activiteiten

Eredienst

Voorganger: Gerrit de Haan Muzikale begeleiding: Henk Mulder Dit jaar valt eeuwigheidszondag op zondag 24 november. Het afgelopen kerkelijk jaar zijn ook meerdere gemeenteleden ons ontvallen. Omdat onze gemeentelijk werker ook in de VEG in Meppel werkt is het een kwestie van onderlinge afstemming wanneer het moment van herdenken in daar is en wanneer bij…

Gebedsmoment

Welkom in de kerkzaal van de Kapel. Bij het licht van de brandende Paaskaars en rondom de avondmaalstafel delen we gebedspunten spreken we af wie waarvoor bidt. Een eenvoudig moment wat altijd weer sprekend en verbindend is. Voor hen die er zijn en we weten ons ook verbonden met de situaties en de mensen waarvoor…

Gesprekskring

Op de gesprekskring hebben we afwisselend avonden waarop het thema: ”heilig (t)huis” centraal staat en avonden waarop een geloofsvraag of – dilemma wat ingebracht wordt door iemand vanuit de groep centraal staat. Nadat we in september en oktober twee avonden hadden rond het thema: ”heilig (t)huis” is het deze maand tijd voor een geloofsvraag/dilemma. Welke…

Herdenken overledenen & 1e advent

Traditiegetrouw worden in veel kerken op de laatste zondag va het kerkelijk jaar (ook wel eeuwigheidszondag genoemd) degenen herdacht die het kerkelijk jaar zijn overleden. Ook in onze gemeente hebben we die goede gewoonte. Het afgelopen kerkelijk jaar zijn ook meerdere gemeenteleden ons ontvallen. Dit jaar valt eeuwigheidszondag op zondag 24 november. Maar omdat onze gemeentelijk werker…

Sfeervolle Kerstmarkt voor Dieze Oost

In de wijk Dieze Oost in Zwolle vindt op zaterdag 21 december van 16.00 – 20.00 uur een sfeervolle kerstmarkt plaats. Iedereen is van harte welkom op deze (niet commerciële) kerstmarkt, welke speciaal georganiseerd wordt voor mensen uit de buurt. Iedereen is welkom; oud, jong, arm, rijk, gelovig en niet gelovig. Sfeer en gezelligheid Deze…