Paasdienst

Het thema van de Paasdienst is: ”Pasen: een nieuwe start.” We vieren met elkaar dat ene heilsfeit wat de  allergrootste ommekeer is in leven van mensen en in de totale schepping: de opstanding van Jezus uit de dood en daarmee de overwinning van Hem op alle machten van donkerheid, gebrokenheid en ondergang. Het Leven overwint! Dat is reden voor een feestelijke dienst.

In verband met het Paasontbijt voorafgaand aan de Paasdienst begint de dienst om 10.30 uur. We drinken koffie en thee voorafgaand aan de dienst zodat niemand uiteindelijk later thuis hoeft te zijn dan gebruikelijk.

Voorganger: Henk van Dam
Muzikale begeleiding: Stephan van der Plas en anderen