Gebedsmoment

Andere jaren waren de gebedsmomenten in de maanden juli en augustus steeds op zondagmorgen voorafgaand aan de dienst. Dat is nu, gelet op de maatregelen rondom de diensten niet haalbaar.
De afgelopen maanden hebben we het gebedsmoment steeds online georganiseerd: mensen konden gebedspunten per mail aanreiken en die werden op de dag van het gebedsmoment gemaild zodat iedereen in zijn/haar eigen thuissituatie kon bidden voor de aangereikte gebedspunten. In de zomermaanden willen we dat anders doen en het gebedsmoment houden op woensdagmorgen voorafgaand aan het inloopuur.