Kerkdienst

Eredienst

Tevens 3e lijdenszondag. Voorganger: Roger Dragstra Muzikale begeleiding: Stephan van der Plas

Eredienst

Tevens 4e lijdenszondag. Op deze zondag kan ieder ook kaarten meenemen voor de Paasgroetenactie van Kerken in Actie: Het zijn niet zomaar groeten, de kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Onder leiding van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de 40-dagentijdcampagne ‘Een nieuw begin’. Ze praten erover…

Interactieve Dienst

Samen met de Sionskerk in de AA-landen organiseren we speciaal voor tieners een aantal keer per jaar een interactieve dienst. Maar iedereen is natuurlijk welkom! Na een hapje en drankje beginnen we om 12:30 uur. We denken na over een actueel thema en je kunt er van uitgaan dat je inbreng gewaardeerd wordt, bv. in…

Avondmaalsviering

Op deze witte donderdag voor Pasen vieren we samen de maaltijd van de Heer. Voorganger: Henk van Dam Muzikale begeleiding: Stephan van der Plas