Kerkdienst

(Online) kanselruildienst 24 januari

Zondag 24 januari sluiten we de week van gebed af met de kanselruilzondag: voorgangers van de deelnemende kerken wisselen onderling en in de diensten op deze zondag is er dan een mix van de traditie en de gebruiken van de eigen gemeente en van de gemeente van de betreffende voorganger. Op die manier leren we…

(Online) dienst 31 januari

Voorganger: Henk van Dam, muziek door Stephan en Lizette van der Plas De diensten zijn online te volgen door op de desbetreffende dienst te klikken op ons kanaal op YouTube. We hopen op een mooie dienst met elkaar.