Jongeren

Gebedsbijeenkomst

Week van gebed Van zondag 19 t/m zondag 26 januari is de week van gebed. Een landelijk initiatief van de Raad van Kerken en Missie Nederland, waaraan ook wij in Zwolle meedoen. In de week van gebed gaat het met name om het gebed om de eenheid en het versterken van de verbondenheid tussen christenen…

Gebedsmoment

We heten u en jou van harte welkom en nodigen je uit om mee te bidden tijdens ons maandelijkse gebedsmoment. We beginnen om 19.00 uur. Het gebedsmoment duurt tot maximaal 19.45 uur en wordt gehouden in het liturgisch centrum van de Kapel (in de kerkzaal, rondom de avondmaalstafel). Meedoen kan op diverse manieren: door er…

Gesprekskring

Op de gesprekskring zijn we afwisselend bezig met ons jaarthema en met geloofsvragen en -dilemma’s zoals ze worden aangereikt vanuit de groep. De avond in januari staat in het teken van ons jaarthema: ”Heilig (t)huis”.  Op de gesprekskring zijn we met dat thema bezig door ons te verdiepen in de diverse onderdelen van de liturgie…