Jongeren

Jongerenkring

We bespreken een Bijbelgedeelte/thema dat is aangereikt vanuit de groep. Iedereen ontvangt zoals gebruikelijk de input vooraf via de mail. Nieuwkomers zijn ook van harte welkom!