Jongeren

Week van gebed

In de week van 17 t/m 24 januari wordt de week van gebed gehouden. Een landelijk initiatief wat overigens in heel veel landen in deze week plaatsvindt en ons verbindt met christenen wereldwijd. Over grenzen van landen, werelddelen, tradities en kerkmuren heen zijn we in alles wat ons van elkaar onderscheidt één in ons verbonden…

Online gebedsavond Kerken in Dieze

Op donderdag 21 januari is er een online-gebedsbijeenkomst van de gezamenlijke kerken van Dieze. Die bijeenkomst wordt geleid door Ds. Gert-Jan Codee (predikant Jeruzalemkerk) en Dhr. Johan van Gooswilligen (korpsofficier Leger des Heils). Muzikale medewerking wordt verleend door Stephan en Lizette van der Plas. De avond begint om 19.30 uur en is te volgen via…

Gebedsmoment 27 januari

We ontmoeten elkaar voorafgaand aan de gesprekskring in het liturgisch centrum van de kapel rondom de avondmaalstafel, waarop deze maand niet alleen de Paaskaars brandt maar ook drie adventskaarsen. We zijn bij elkaar en bidden in het licht van de verwachting waarvan deze decembermaand spreekt. We delen gebedspunten met elkaar en gaan samen in gebed…

Gesprekskring 27 januari

Op woensdag 27 januari komen we als gesprekskring bij elkaar. Hopelijk zijn de maatregelen dan zodanig versoepeld dat een ontmoeting in de Kapel weer mogelijk is. Het onderwerp van de avond in december is doorgeschoven naar januari, dit omdat vanwege de verscherpte Coronamaatregelen de avond in december niet is doorgegaan. We sluiten dus de reeks…