Volwassenen

Gebedsmoment

We ontmoeten elkaar in het liturgisch centrum van de Kapel. Rondom de avondmaalstafel en de brandende Paaskaars komen we bij elkaar. Dit gebedsmoment valt in de 40-dagentijd. Dat betekent dat we deze avond ook de kaarsen die nog niet gedoofd zijn (dat zijn er vier) zullen aansteken. De 40-dagentijd is een periode van bezinning en…

Gesprekskring

Elke maand draagt één van de bezoekers een Bijbelgedeelte aan waarover we samen in gesprek gaan. Bij de gemeentebrief van zondag 17 maart zal een bijlage zitten met daarin meer informatie over opzet en invulling van de avond. De vaste bezoekers van de gesprekskring krijgen rond het weekend van 17 maart een mail met daarin…