Maatregelen vanwege het corona-virus en online alternatief voor zondagse diensten.

Online dienst

In samenwerking met VEG Meppel organiseren we online diensten op zondagochtend. Deze is live te volgen via YouTube. De de linkjes naar de diensten zijn te vinden op onze activiteitenpagina en op onze facebookpagina.

Tip: abonneer je op ons YouTube Kanaal

In YouTube kun je je abonneren op ons YouTube Kanaal: VEG Zwolle
Je krijgt dan in YouTube automatisch de nieuwe diensten te zien en kunt gemakkelijk diensten terugkijken.
Voor mensen met een Smart TV is dit de aangewezen manier om makkelijk toegang te krijgen tot de online diensten.

Abonneren kan op meerdere manieren, ik leg de twee makkelijkste uit. Het maakt niet uit welke je kiest.

  1. Klik op het rode knopje ABONNEREN bij één van de video’s van de online diensten.
  2. Je zoekt op YouTube naar “VEG Zwolle”, je krijgt dan als zoekresultaat ons kanaal, ook daar kun je klikken op het knopje ABONNEREN

Eerste stappen op de weg terug

Maandag 15 juni 2020 heeft de kerkenraad in een extra vergadering nagedacht over de vraag wat de versoepeling van de maatregelen in het kader van Corona betekent voor ons functioneren als gemeente. We geven hieronder weer wat de uitkomsten zijn van dat overleg en wat de plannen zijn voor de komende (zomer)periode.
Zoals we allemaal weten is de Kapel vanaf half maart gesloten voor alle activiteiten, met uitzondering van de online diensten op zondagmorgen. Een aantal weken geleden nog hebben we als kerkenraad besloten om die situatie tot 1 september zo te laten. Maar we merken dat de versoepeling van de maatregelen vanuit de overheid in sneller tempo gaat dan wij toen konden voorzien en ook dan de overheid heeft voorzien. Gelet op deze ontwikkeling hebben we ons als kerkenraad na grondige overweging besloten om voorzichtig en stapsgewijs mee te gaan in de versoepeling van maatregelen en afspraken die we hebben gemaakt.

Wat gaan we doen?

Bovenstaande overwegingen betekenen concreet:
Kleinschalige bijeenkomsten in de kapel: een beperkt aantal kleinschalige bijeenkomsten is vanaf 26 juni toegestaan.

  • Vanaf maandag 6 juli is er drie keer per week (op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen) vanaf 10.00 uur een inloopochtend in het Trefpunt voor maximaal 10 personen tegelijk. Deze activiteit heeft een tijdelijk karakter en duurt tot 1 september.
  • Het Kapelgebed op vrijdagmorgen 7.00 uur (een initiatief van YFC in onze Kapel) kan weer doorgaan vanaf vrijdag 26 juni.

Het aantal mensen aanwezig in diensten bouwen we langzaam, voorzichtig en stapsgewijs uit. Concreet betekent dit:

  • Vanaf zondag 5 juli wordt een beperkt aantal mensen uitgenodigd om de onlinedienst mee te maken in de Kapel. Het gaat dan uitsluitend om de mensen die thuis geen Internetaansluiting hebben en dus de diensten niet kunnen volgen.
  • Vanaf zondag 19 juli gaan we, wanneer de ervaringen van 5 en 12 juli positief zijn en de situatie het toelaat geleidelijk aan meer mensen uitnodigen voor de diensten. Hoe de “opschaling” precies gaat en in welk tempo is nu nog niet te zeggen, dat hangt van allerlei factoren af (zie hieronder) en wordt per keer bekeken en gecommuniceerd via de gemeentebrief.
  • Vanaf 19 juli is er een (aangepaste) vorm van opvang voor de kinderen, ook omdat vanaf die zondag gezinnen weer de dienst kunnen bijwonen.

Randvoorwaarden:
De adviezen vanuit het RIVM, de bond alsmede onze concrete situatie in de stad Zwolle zijn leidend geweest bij het vaststellen van deze plannen. Er is een protocol geschreven waarin allerlei zaken worden geregeld over zaalinrichting, zitplaatsen, ontsmetting, toiletgebruik, afstand houden etc, hierover krijgt u nog nader bericht. Maar het is goed te weten dat ten allen tijde de welbekende RIVM richtlijnen ook voor alle bijeenkomsten in de kapel gelden. 1, 5 meter afstand, handen ontsmetten bij binnenkomst en bij lichte klachten van verkoudheid thuisblijven. Voor alle bovenstaande initiatieven geldt dat we de intentie hebben om ze zo te gaan uitvoeren, maar garanties zijn er niet. Ontwikkelingen en maatregelen die genomen worden kunnen betekenen dat we terugkomen op onze plannen, beperkende maatregelen moeten nemen of initiatieven moeten stopzetten.
Aanleiding om terug te komen op de plannen die we tot nu toe hebben zijn:
1. Maatregelen vanuit de regering en/of adviezen van het RIVM die de versoepeling terugdraaien of een halt toeroepen.
2. Zorgwekkende ontwikkelingen in onze stad en/of regio, bijvoorbeeld een opvallende toename van het aantal besmettingen.
3. Het gedrag van ons allen. En dat is de enige randvoorwaarde waaraan we met elkaar iets kunnen doen. We kunnen alleen op een verantwoorde manier overgaan tot versoepeling wanneer iedereen(!!) zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt en de aanwijzingen die door de verantwoordelijke personen worden gegeven. We doen een beroep op de verantwoordelijkheid van ieder en zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten!