VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

16-12-2018, 10:00:00

Eredienst

meer

17-12-2018, 19:30:00

Kerkenraad

meer

19-12-2018, 19:00:00

Gebedsmoment / Geprekskring

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Kerstnachtdienst (22:30 - 24/12)
02-12-2018, 20:25:57

Het is inmiddels een traditie geworden: op kerstavond gaat de Kapel om 22.30 uur dicht en vieren we buiten de geboorte van Jezus met een Kerstnachtdienst in de open lucht. 


En dit jaar mag dat met recht een traditie heten! Het is de 10e keer dat we bij ons in de wijk vanuit onze gemeente de Kerstnachtdienst in de open lucht organiseren! En dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. De kerstnachtdienst heeft dit jaar nog meer dan anders een bijzonder karakter! In samenwerking met de mensen van de dierenweide die naast de Kapel ligt organiseren we een levende kerststal! Er zijn meerdere dieren, er zijn drie herders, er is een Jozef en een Maria en ook de kribbe ontbreekt niet! En we hopen dat iemand namens het college van Burgemeester en Wethouders wil meewerken en in deze 10e editie van de Kerstnachtdienst de lezing van het Kerstevangelie wil verzorgen. Dat ter onderstreping van wat we al 10 jaar lang juist met het houden van de Kerstnachtdienst in de open lucht willen benadrukken: we zijn kerk voor de hele stad, het evangelie dat Jezus geboren werd is een Boodschap van liefde die de totale mensheid geldt en waarbij niemand wordt uitgesloten. 

We hopen en bidden dat die Boodschap krachtig zal klinken in deze Kerstnacht. En we hopen en bidden dat mensen aan die Boodschap gehoor geven en zich laten leiden naar de kribbe waarin het kind ligt wat de Redder van de wereld is en ieder mens een nieuwe kans geeft! 

We nodigen u en jou, juist gelet op het lustrum wat we dit jaar vieren met extra nadruk uit om er bij te zijn en deze feestelijke kerstnacht te beleven. En meer dan ooit is dit het moment bij uitstek om familieleden, vrienden en bekenden die de gang naar de kerk niet (meer) kennen mee te vragen. Kom zelf, nodig hen uit en neem hen mee.

Uiteraard is er voorafgaand aan de kerstnachtdienst een open huis in de Kapel en is er na afloop warme chocolademelk en Glühwein voor iedereen.Meer nieuws:
- Kerstviering met de wijk
- Oliebollen
- Kindernevendienst
- Overdenking december
- Jaarthema

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten