VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

24-10-2018, 19:00:00

Gebedsmoment / gesprekskring

meer

28-10-2018, 10:00:00

Eredienst

meer

29-10-2018, 19:30:00

Kerkenraad

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Kleding en boekenbeurs
02-10-2018, 20:17:07

Beste Gemeenteleden en vrienden,


Zoals bekend organiseren we elk voorjaar een rommelmarkt wat elk jaar weer een groot succes is. Dit jaar willen we, zij het wat klein-
schaliger, ook iets dergelijks organiseren maar dan vooral met boeken en kleding. In tegenstelling tot de rommelmarkt in het voorjaar zal deze kleding en boekenbeurs in de Kapel zijn. 


De kleding en boekenbeurs zal worden gehouden op 10 november van 10 tot 13 uur. De opbrengst hiervan zal ten goede komen aan het kerkgebouw.

Heeft u nog kleding, boeken of CD’s die verkocht mogen worden dan houden wij ons graag aanbevolen. Ook wanneer u iets zou willen maken als soep of wat lekkers bij de koffie en thee bent u hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt dit bij de rommelmarktcommissie aanmelden.


We zien u graag op 10 november!Meer nieuws:
- Doe mee met de rugtasactie
- Overdenking oktober
- Jaarthema
- Kindernevendienst

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten