VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

16-12-2018, 10:00:00

Eredienst

meer

17-12-2018, 19:30:00

Kerkenraad

meer

19-12-2018, 19:00:00

Gebedsmoment / Geprekskring

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Overdenking december
02-12-2018, 20:11:10

De decembermaand staat in het teken van advent en Kerst. En natuurlijk is er aan het eind van deze laatste maand van het jaar de overgang van een oud naar een nieuw jaar. Het thema van deze overdenking is ook het adventsthema van deze decembermaand: “Lichtdragers van God.” Vanuit dat thema gaan we onderweg, het Kerstfeest tegemoet.

 

Vier bekende mensen staan centraal in deze adventstijd: Zacharias, de priester, Maria, Elizabeth en Johannes, het kind van Zacharias en Elizabeth. En deze vier brengen ons op de morgen van Kerst in Bethlehem waar het Kind van Maria geboren werd, het Kind waarvan God Zelf de Vader is en die kwam als het Licht voor deze wereld. 

 

Verhalen die voor velen van ons wellicht overbekend zijn, maar het adventsthema van dit jaar zet deze bekende verhalen in een verrassend ander licht en brengt ze heel dichtbij! 

 

Vier mensen horen een belofte van hoop, van nieuw perspectief, van een nieuwe kans, van een nieuw begin, een Boodschap van licht in het donker van hun bestaan. En geraakt door die Boodschap worden ze lichtdragers, tot mensen die in hun leven vooruitwijzen naar het Licht dat in de wereld komen zou. Bijzonder om te ontdekken hoe dat gaat. Bijzonder ook om te ontdekken dat het bij elk van die vier weer heel anders gaat. 

 

Zacharias, de lichtdrager tegen wil en dank zou je kunnen zeggen. De Boodschap van een onmogelijke zwangerschap is voor hem te groot om te kunnen geloven. Letterlijk met stomheid geslagen gaat hij door het leven. Maar ook hij is dwars door zijn niet kunnen geloven heen een stille, woordloze lichtdrager van God. 

 

Maria, de vrouw voor wie de boodschap zo mogelijk nog onmogelijker klinkt maar die zonder te begrijpen aanvaardt, gelooft en zich openstelt voor wat God in zijn ondoorgrondelijke grootheid in en door haar heen kan doen. Eenvoud kenmerkt haar. En in al haar eenvoud is zij lichtdrager in de meest letterlijke zin: ze draagt het kind van Licht in haar moederschoot! 

 

2000 jaar geleden hoorden zij de Boodschap van advent, reageerden op heel uiteenlopende manieren maar werden uiteindelijk soms zelfs ondanks hun reactie Lichtdrager van God. Wat een zegen was dat. Want in de tijd van toen snakten mensen in het donker van oorlog, armoede en onderdrukking naar een teken van Licht.

 

In december 2018 is de beurt aan ons. Wij horen opnieuw de oude Boodschap van een onmogelijke zwangerschap. In tweeërlei opzicht zelfs. Wij horen opnieuw de adventsboodschap van een God, die langs wegen die geen mens bedenkt en die voor mensen onmogelijk lijken te zijn, belofte van Licht en heil vervult. En ongetwijfeld herkennen we de uiteenlopende reacties van toen ook bij onszelf. Soms is de Boodschap van hoop die klinkt in de adventstijd te groot om te kunnen geloven, laat staan dat we die ooit zouden kunnen begrijpen. Maar dit adventsthema roept ons niet op om te 
begrijpen, maar om richtingwijzer, heenwijzer te zijn naar het Licht wat we verwachten. En dat ben je soms zelfs dwars door alle vertwijfeling, alle ongeloof, alle sprakeloosheid heen. 

 

Lichtdragers van God… wat een zegen als die er vandaag zijn. Anno 2018 snakken mensen niet minder dan 2000 jaar geleden naar een teken van Licht te midden van zoveel verwarring en donkerheid. Wij... wij die de Boodschap van Licht horen en vieren,… als wij geen Lichtdragers zijn, hoe zullen mensen dan ooit het Licht wat ze zoeken vinden? 

 

Treffend wat de oude adventsverhalen van de komende maand laten zien: niet de houding van de vrome priester die wil begrijpen, maar de houding van Maria, het eenvoudige meisje dat niet wil begrijpen maar zich openstelt voor wat God door haar heen wil doen maakt mensen tot Lichtdragers van God. 

 

Laten we bidden om die houding: Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis! In dat licht gaan we deze adventsmaand is. In dat licht gaan we dit oude jaar uit en een nieuw jaar in. En levend in dat licht zijn we Lichtdragers van God! Zoals Johannes de Doper: richtingwijzer naar Hem die het Licht voor de wereld is. Meer nieuws:
- Kerstviering met de wijk
- Kerstnachtdienst (22:30 - 24/12)
- Oliebollen
- Kindernevendienst
- Jaarthema

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten