VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

18-10-2017, 19:00:00

Gebedsmoment/ gesprekskring

meer

18-10-2017, 19:30:00

NBG Bijbelquiz - Zwolle

meer

18-10-2017, 20:00:00

Thema avond

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Overdenking oktober
27-09-2017, 21:31:34

De gemeente als zoutend zout (Matteüs 5:13)
 
Als Jezus in de Bergrede tegen zijn luisteraars zegt dat ze het zout van de aarde zijn, dan is het wel goed om er even bij stil te staan wat Hij niet zegt. Hij zegt niet dat ze zout moeten worden. Hij zegt dat ze het zijn! Dat wil dus zeggen dat de smaakmakende en bederfwerende kracht van zout in de gemeente aanwezig is. In een gemeente die dicht bij Jezus blijft wordt de smaak van Jezus’ Koninkrijk geproefd en ervaren. Een dergelijke gemeente is niet alleen een prettige plaats om te vertoeven voor de gelovigen zelf, maar zo’n gemeente heeft ook dezelfde smaakmakende en bederfwerende invloed op de omgeving. Zo’n kerk daar gaat werfkracht van uit. En een gemeente die werkkracht heeft, is een levende gemeente. Een gemeente die niet werft, sterft.
 
Nu wordt het naar buiten treden als gemeente (te) vaak gezien als de hobby van de enkeling. Er zijn van die enthousiaste mensen die dat belangrijk vinden, maar het merendeel vindt dat maar lastig. We houden ons liever zoveel mogelijk bezig met binnenkerkelijke activiteiten en verstoppen ons achter het feit dat we andere gaven hebben gekregen dan de gave van evangelisatie. Maar dan hebben we het niet goed begrepen. Als we echt geloven dat het waar is dat God wil dat ook onze generatie de Boodschap van Jezus leert kennen, dan is het ook waar dat er geen andere generatie is die onze generatie kan bereiken, dan onze generatie.
 
En natuurlijk, er zijn mensen die bijzondere gaven hebben gekregen om die Boodschap uit te dragen. Maar dat ontslaat de rest er niet van om zout te zijn. Op dezelfde manier zijn er ook mensen met een bijzondere gave van gastvrijheid. Ik heb zo’n dochter. Ze biedt een thuis aan haar vier kinderen en vijf pleegkinderen. Ik zou er niet aan moeten denken. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarom dan maar helemaal niet gastvrij hoef te zijn. Gastvrijheid is een christelijke deugd die voor iedere gelovige geldt. Zo is ook ‘zout zijn’ iets dat voor iedere gelovige geldt. En Gods Geest heeft dat in ons gelegd toen we gelovig werden. Wie in Christus gelooft is een nieuwe schepping (2 Cor.5:17). En vanaf dat moment hoort zout-zijn bij je ‘geestelijk DNA’. In een gelovige wordt Jezus zichtbaar. Jezus die zelf smaak gaf aan het leven als geen ander. Jezus die zelf het hart van Zijn Vader liet zien. Eerlijk in z’n beoordeling van goed en fout, bewogen met de mensen die hun deuken en tikken hebben opgelopen in het leven. Die open houding van ‘Kom tot Mij….’ mag ook onze gemeente typeren.
 
Zo’n gemeente is werkelijk een zoutend zout!


Meer nieuws:
- Actiegroep - inzamelen statiegeld
- Actie4Kids - schoenendoosactie
- Kindernevendienst
- Jaarthema
- Kerkproeverij - meer dan welkom

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten