VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

16-12-2018, 10:00:00

Eredienst

meer

17-12-2018, 19:30:00

Kerkenraad

meer

19-12-2018, 19:00:00

Gebedsmoment / Geprekskring

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Jaarthema
31-08-2018, 13:32:54

Na het jubileum-jaarthema van vorig seizoen (Leve de kerk) hebben we nagedacht over een passend jaarthema voor dit seizoen. Kenmerkend voor onze gemeente is dat we actief zijn en er vooral, gelet op de beperkte omvang van onze gemeente, relatief gezien veel gebeurt. Dat is feitelijk zo, dat bleek ook heel duidelijk tijdens de viering van ons jubileum en dat is ook één van de dingen die mensen van buiten onze gemeente zien en wat hen in positieve zin opvalt.

En natuurlijk zijn we daarmee zelf ook heel blij en zijn we dankbaar voor het vele wat we kunnen doen. Maar we hebben ons ook gerealiseerd dat daarin niet het hart van gemeente-zijn klopt. 

De kern van gemeente-zijn is niet: volop actief zijn. De kern van gemeente zijn is: leven in verbondenheid met God en met elkaar en van daaruit als verbonden gemeenschap met de wereld om ons heen. Treffend is in dit kader het verhaal van Martha en Maria: Martha is in dat verhaal degene die dient. Daar is niks mis mee, integendeel, dat is meer dan wat ook in de geest van het evangelie. Maar als dat dienen haar zo in beslag neemt dat ze geen ruimte meer heeft voor de verbondenheid met Jezus (aan de voeten van Jezus zitten zoals Maria deed) wijst Jezus haar terecht. Niet omdat het gaat om het één of het ander, nee, het gaat juist om het één en het ander. Het gaat om dienen, om doen, om actief zijn, om initiatief nemen, om handelen vanuit de verbondenheid met Jezus. 


Als gemeente dienen we, doen we, zijn we actief. Dat willen we graag zo houden. Misschien nog meer dan nu, zeker niet minder dan nu. Maar als we dat kostbare willen behouden is belangrijk om ons ook af te vragen hoe het zit met dat ene nodige, met “het goede deel” zoals Jezus dat noemt. Hoe is het met onze verbondenheid met Jezus en onze verbondenheid met elkaar? Hoe verbindt de band met Jezus ons aan elkaar en omgekeerd: hoe kunnen we verbonden met elkaar die verbondenheid met Jezus bevorderen en verdiepen? 

Om die die vragen gaat het in dit jaarthema. Vandaar dat we als jaarthema kozen: ”Let’s connect”


Tijdens de startzondag zal meer gezegd worden over de manieren waarop we dit jaarthema gestalte geven. Natuurlijk krijgt het een plek op de diverse kringen binnen de gemeente. En daarnaast zijn er plannen voor twee bijzondere gemeentemomenten in het najaar en in het voorjaar die juist als het om deze essentiële (geloofs)vragen gaat heel veel kunnen betekenen. En hopelijk zijn die bijzondere momenten ook een begin van ”meer”. Meer nieuws:
- Kerstviering met de wijk
- Kerstnachtdienst (22:30 - 24/12)
- Oliebollen
- Kindernevendienst
- Overdenking december

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten