VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

18-10-2017, 19:00:00

Gebedsmoment/ gesprekskring

meer

18-10-2017, 19:30:00

NBG Bijbelquiz - Zwolle

meer

18-10-2017, 20:00:00

Thema avond

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
NBG - Bijbelquiz (Zwolle)
04-09-2017, 21:23:57

 Woensdagavond 18 oktober, de week voor de herfstvakantie, is de jaarlijkse NBG-Bijbelquiz. Ook dit jaar hopen we weer teams uit zoveel mogelijk kerken te verwelkomen. We zijn benieuwd. We zijn op zoek naar teams van alle leeftijden 8-98 jaar van ongeveer 6 personen, al is het ook mogelijk om individueel mee te doen en/of ter plekke bij een team aan te sluiten. De Bijbelquiz is elke keer weer een enerverende avond waar met veel plezier, enthousiasme en de nodige ambitie aan meegedaan wordt. Doe mee en meld je aan! Dat kan via Annemarie Prins (e-mail: zie kapelgids). We zijn benieuwd wie deze keer de winnaar wordt en welk team er met de wisselbeker vandoor gaat. Als de   Nationale Bijbelquiz ook dit jaar begin oktober op TV uitgezonden wordt, kunt u vooraf thuis vast oefenen in uw eigen huiskamer. 

Tot ziens op woensdagavond 18 oktober, 19.30uur, gebouw Leger des Heils, Geert Grotestraat, Zwolle. 

Meer nieuws:
- Actiegroep - inzamelen statiegeld
- Overdenking oktober
- Actie4Kids - schoenendoosactie
- Kindernevendienst
- Jaarthema

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten