VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

18-10-2017, 19:00:00

Gebedsmoment/ gesprekskring

meer

18-10-2017, 19:30:00

NBG Bijbelquiz - Zwolle

meer

18-10-2017, 20:00:00

Thema avond

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Kerkproeverij - meer dan welkom
04-09-2017, 21:36:12

Begin september is er in de landelijke pers volop aandacht voor een bijzonder initiatief: Kerkproeverij. Een project, gelanceerd door de Protestante kerk, afkomstig uit Engeland (back to church-Sunday) en vanuit onze Bond aanbevolen als positieve  mogelijkheid voor onze gemeenten. We hebben er voor gekozen om mee te doen met dit bijzondere initiatief. Kerngedachte van Kerkproeverij is  dat ieder gemeentelid iemand persoonlijk uitnodigt voor een kerkdienst op een bepaalde zondag. Landelijk is zondag 10 september de Kerkproeverijzondag. Vandaar alle aandacht in kranten en via radio en TV voor dit initiatief, juist in deze week waarin de Kapelgids verschijnt.
In alle materiaal wat in het kader van Kerkproeverij verschijnt wordt benadrukt dat goede voorbereiding van gemeenteleden op het  uitnodigen van mensen essentieel is: het is iets wat we niet zo makkelijk doen en waarbij al snel ook allerlei (negatief werkende) bijbedoelingen een rol kunnen spelen. Om die reden hebben we er voor gekozen dat in onze gemeente niet op zondag 10 september de Kerkproeverij zal plaatsvinden. Wel starten we op deze zondag het traject in het kader van Kerkproeverij binnen onze gemeente: er wordt op die dag een informatiebrief uitgedeeld met daarin meer (achtergrond)informatie over het project. Een week later tijdens de startzondag van 17 september is Kerkproeverij onderdeel van het programma. Van daaruit wordt er aandacht gevraagd voor dit initiatief op de diverse kringen en tijdens een speciale thema-avond. Eind oktober is dan de   kerkproeverij-zondag in onze gemeente.

We brengen graag dit bijzondere initiatief onder de aandacht, zien er naar uit om met elkaar het traject in te gaan van Kerkproeverij, een traject wat draait rondom dat sprekende motto “meer dan welkom” en uitloopt op het persoonlijk uitnodigen van iemand door ieder van ons voor een dienst binnen onze gemeente. 


Meer nieuws:
- Actiegroep - inzamelen statiegeld
- Overdenking oktober
- Actie4Kids - schoenendoosactie
- Kindernevendienst
- Jaarthema

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten