VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

30-07-2017, 10:00:00

Slotdienst Sonrise

meer

06-08-2017, 10:00:00

Eredienst

meer

13-08-2017, 10:00:00

Eredienst

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Zomerpakketten samenstellen
26-06-2017, 21:18:55

Zomerpakketten samenstellen

Namens de WZD willen we vanuit onze gemeente graag aanhaken bij het initiatief van Stichting Present, om zomerpakketten samen te stellen voor gezinnen die geen (financiële) middelen hebben om op vakantie te gaan. We willen graag twee gezinnen in Dieze blij maken met een zomer-pakket dat aansluit bij hun gezinssamenstelling en interesse.

De WZD heeft contact met de hulpverleners van de twee gezinnen. Halverwege juli zullen twee gemeenteleden de pakketten langs brengen. We willen deze pakketten graag als gemeente en dus met hulp van u samenstellen! Afhankelijk van wat bij de familie past kun je denken aan; een toegangskaartje voor een speelpark of zwembad, bioscoopkaartjes, waterspeelgoed, boeken enzovoort.

In de komende gemeentebrieven en in de diensten zal de WZD jullie aandacht hiervoor vragen en zullen aangeven hoe we dit met elkaar kunnen organiseren. Bij deze brengen we u hier graag alvast van op de hoogte, van harte aanbevolen!

Namens de WZD

 Meer nieuws:
- Afsluiting seizoen
- Sonrise
- Kindernevendienst
- Overdenking juli / augustus 2017
- Met spoed gezocht!

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten