VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

30-07-2017, 10:00:00

Slotdienst Sonrise

meer

06-08-2017, 10:00:00

Eredienst

meer

13-08-2017, 10:00:00

Eredienst

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Sonrise
26-06-2017, 21:13:52

In de week van zondag 23 t/m zondag 30 juli vindt de jaarlijkse Sonrise-week plaats. Een team van ongeveer 10 enthousiaste christenen die sporter zijn trekken mede namens ons elke dag op met kinderen, tieners en ouderen uit de wijk. Dat alles vindt plaats in park Hogenkamp waar elke middag een programma is voor kinderen en elke avond voor tieners (en volwassenen). Er wordt gesport, er worden dramastukjes opgevoerd, er zijn persoonlijke geloofsgetuigenissen en er is volop tijd en ruimte voor ontmoeting en gesprek. De sporters doen het mede namens onze gemeente (en ook namens de Grote Kerk Gemeente) en het is mooi om dat ook zichtbaar te maken voor de sporters en ook naar de wijk. Dat kan door te helpen bij allerlei taken die moeten worden gedaan, het kan vooral ook door ’s middags en /of ’s avonds belangstelling te tonen door even langs te komen in park Hogenkamp, een kijkje te nemen, eventueel te helpen bij schenken van koffie en schenken van limonade of een praatje aan te knopen met de mensen die daar zijn. We doen een dringend beroep op uw en jouw betrokkenheid en daadwerkelijke aanwezigheid voor zover je daartoe in de gelegenheid bent. Elke keer weer blijkt hoe belangrijk het voor de sporters en de mensen uit de wijk is dat we er “gewoon” zijn. Mogen we dat met gepaste nadruk van elkaar vragen? In het bijzonder wijzen we op de diensten in het kader van Sonrise zoals die ook inde rubriek: ”Bij de diensten” in deze Kapelgids zijn genoemd. Wie meer wil weten of zich alsnog wil aanmelden om te helpen: Andre is namens onze gemeente lid van het kerkteam en aanspreekpunt voor Sonrise. 

 

 Meer nieuws:
- Afsluiting seizoen
- Zomerpakketten samenstellen
- Kindernevendienst
- Overdenking juli / augustus 2017
- Met spoed gezocht!

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten