VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

18-10-2017, 19:00:00

Gebedsmoment/ gesprekskring

meer

18-10-2017, 19:30:00

NBG Bijbelquiz - Zwolle

meer

18-10-2017, 20:00:00

Thema avond

meer

Najaarsledenvergadering
30-10-2017, 20:00:00

We wijzen u op de najaarsledenvergadering van maandag 30 oktober.

Een belangrijke vergadering waarvoor we u en jou bij dezen van harte uitnodigen. Niet alleen leden maar ook gastleden, vrienden en belangstellenden zijn van harte welkom om op deze avond mee te denken en mee te praten over het reilen en zeilen van de gemeente.

Op de najaarsledenvergadering staat altijd de begroting voor het komend jaar geagendeerd en daarmee dus ook het gesprek over onze financiële situatie. Daarnaast zijn er ook diverse inhoudelijke agendapunten die onze aandacht vragen. De uitnodiging met agenda ontvang u tijdig. Noteer de datum, en wees er bij als dat enigszins mogelijk is. We beginnen om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie en thee!


Meer agenda-items:
- Gebedsmoment/ gesprekskring 18-10-2017, 19:00:00
- NBG Bijbelquiz - Zwolle 18-10-2017, 19:30:00
- Thema avond 18-10-2017, 20:00:00
- Kerkproeverij / Michazondag 29-10-2017, 10:00:00

Kijk hier voor een overzicht van alle agenda-items