VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

18-10-2017, 19:00:00

Gebedsmoment/ gesprekskring

meer

18-10-2017, 19:30:00

NBG Bijbelquiz - Zwolle

meer

18-10-2017, 20:00:00

Thema avond

meer

Thema avond
18-10-2017, 20:00:00

Thema-avond: Kerkproeverij

Tijdens de laatste zondag van deze maand (zondag 29 oktober) houden we onze Kerkproeverij-zondag. In de rubriek: ”Bij de diensten” staat deze dienst genoemd. Tijdens de startzondag (17 september) is aandacht besteed aan dit project, een week eerder zat bij de gemeentebrief van die zondag (10 september) een informatieve brief
als bijlage.

De kern van kerkproeverij: als kerkganger nodig je iemand die je persoonlijk kent en die niet (meer) verbonden is met kerk en geloof uit om die zondagmorgen met je mee te gaan naar de kerk. Een spannend avontuur! Vast en zeker voor degenen die uitgenodigd worden maar niet minder spannend is het voor ons die zelf iemand uitnodigen. In alle voorbereidingsmateriaal bij Kerkproeverij wordt benadrukt hoe belangrijk het is om voorafgaand aan het uitnodigen met gemeenteleden na te denken over hoe je dat wel en ook hoe je dat niet kunt/moet aanpakken.

Vandaar dat we op woensdag 18 oktober een speciale thema-avond beleggen om daarover met elkaar na te denken. Op die avond stond de gesprekskring gepland. Zij hebben er mee ingestemd dat deze avond gebruikt zou worden als voorbereiding met de hele gemeente op dit unieke project.

De vragen die in de aanloop naar zondag 29 oktober spelen komen op deze avond aan de orde. Vragen als: wie nodig je uit en waarom juist die persoon, hoe nodig je uit, hoe ga je om met weerstand en kritische vragen/opmerkingen van degene de je uitnodigt, hoe enthousiast ben je eigenlijk zelf over kerk en geloof en wat antwoord je als die ander vraagt wat jou beweegt om hem/haar mee te vragen?

Vragen die niet zo gemakkelijk te beantwoorden zijn, vragen die ook confronterend zijn en gesteld worden aan ieder van ons. Juist daarom gaan we op deze avond daarmee aan de slag. We denken aan de hand van een Bijbelgedeelte waarin mensen elkaar meenemen naar Jezus na, over waar het in dit project om draait. Met behulp van een PowerPointpresentatie wordt de visie en de gedachte achter dit project verhelderd en uitgelegd, twee gemeenteleden spelen een rollenspel waaruit veel blijkt over hoe je het uitnodigen wel en ook hoe je het niet kunt/moet aanpakken. En natuurlijk gaan we vanuit alle aangereikte informatie en suggesties met elkaar in gesprek. We wisselen ervaringen uit, delen gedachten, verwachtingen, dingen waar we tegen op zien en dingen die we als uitdaging ervaren. En we krijgen ook materiaal aangereikt wat kan helpen bij het uitnodigen van iemand.

Een boeiende, veelzijdige en afwisselende avond. We doen met gepaste klem en met enige nadruk een beroep op u en op jou om er te zijn. We pretenderen dat we een naar buiten gerichte gemeente zijn. Dit project is een unieke kans om aan dit goede voornemen en deze eerlijke intentie ook daadwerkelijk gestalte te geven. Laten we doen wat we zeggen en gestalte geven aan wie we (willen)zijn als gemeente. De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er ontvangst met koffie en thee. Meer agenda-items:
- Gebedsmoment/ gesprekskring 18-10-2017, 19:00:00
- NBG Bijbelquiz - Zwolle 18-10-2017, 19:30:00
- Kerkproeverij / Michazondag 29-10-2017, 10:00:00
- Najaarsledenvergadering 30-10-2017, 20:00:00

Kijk hier voor een overzicht van alle agenda-items