VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

18-10-2017, 19:00:00

Gebedsmoment/ gesprekskring

meer

18-10-2017, 19:30:00

NBG Bijbelquiz - Zwolle

meer

18-10-2017, 20:00:00

Thema avond

meer

Kerkproeverij / Michazondag
29-10-2017, 10:00:00

 

Zondag 29 oktober, Kerkproeverij/Michazondag

Voorganger

Henk van Dam

Eerste ouderling

Willeke

Tweede ouderling

Christina

Muzikale medewerking

Gerton

Lector

Jos

Kosterschap

Jose

Kindernevendienst

Ed

Oppas

Marianne

2e oppas

Szandi

Koffieschenken

Christina

Geluid/ beamer

Geen

Tweede collecte

Pastoraat


Al meerdere keren is er binnen onze gemeente aandacht geweest voor een bijzonder landelijk initiatief: Kerkproeverij! Kerngedachte achter dit initiatief is de zgn. back-to-church-Sunday, een initiatief wat afkomstig is uit Engeland. Kerngedachte is dat kerkgangers worden uitgedaagd om iemand die ze persoonlijk kennen en die geen binding (meer)heeft met kerk en geloof persoonlijk uit te nodigen voor een dienst op een bepaalde zondag. In onze gemeente is deze zondag de kerkproeverij-zondag. Verderop in deze Kapelgids leest u meer over de visie en het idee achter dit project en over een bezinnings-en voorbereidingsavond die we organiseren in het kader van dit bijzondere project. We noemen in deze rubriek alleen deze dienst op deze Kerkproeverij-zondag en bevelen de voorbereidende avond van harte aan. En we hopen dat velen van u ook daadwerkelijk iemand zullen uitnodigen voor de dienst op deze zondag. De dienst heeft een ”gewoon“ karakter, in die zin dat we de dingen niet anders doen dan we dat elke zondag doen, zodat gasten een realistisch beeld krijgen van de manier waarop we binnen onze gemeente gestalte geven aan kerk-zijn op zondagmorgen. Meer agenda-items:
- Gebedsmoment/ gesprekskring 18-10-2017, 19:00:00
- NBG Bijbelquiz - Zwolle 18-10-2017, 19:30:00
- Thema avond 18-10-2017, 20:00:00
- Najaarsledenvergadering 30-10-2017, 20:00:00

Kijk hier voor een overzicht van alle agenda-items