VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

18-10-2017, 19:00:00

Gebedsmoment/ gesprekskring

meer

18-10-2017, 19:30:00

NBG Bijbelquiz - Zwolle

meer

18-10-2017, 20:00:00

Thema avond

meer

2e oriƫntatieavond
12-10-2017, 20:00:00

Ook het afgelopen seizoen hebben meerdere mensen zich verbonden aan onze gemeente als lid, gastlid of vriend. Een aantal van hen heeft zich het afgelopen seizoen voorgesteld, degenen die dat nog niet gedaan hebben zullen dat doen tijdens de startdienst van 17 september. We vinden het belangrijk dat nieuwe mensen iets meer weten over onze gemeente en wat het betekent dat we een Vrije Evangelische Gemeente zijn. Anders gezegd: we hebben als gemeente een eigen identiteit, en het is belangrijk voor nieuwe mensen om daarover meer te weten, zodat je zicht hebt op de eigenheid van de gemeente waaraan je je verbonden hebt of verbinden wilt. Dat is natuurlijk in alle gevallen belangrijk, maar dat geldt misschien wel extra in onze situatie: binnen de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (waaraan ook wij verbonden zijn) is elke gemeente zelfstandig en zijn de verschillen aanwijsbaar, maart ook buiten de kring van Bondsgemeenten zijn er heel uiteenlopende gemeenten die de naam Vrij Evangelisch  gebruiken. En ook daarom is nadere oriëntatie wel heel belangrijk! Om die reden organiseren we regelmatig/jaarlijks een reeks van twee oriëntatieavonden rond het thema: “Wat is Vrij Evangelisch?” 

Op de eerste avond gaan we vooral in op de ontstaansgeschiedenis van de Vrije Evangelische Gemeenten en hoe ze zich vanuit hun ontstaan in de 19e eeuw verder ontwikkeld hebben tot wie ze/we nu zijn. Elke keer weer geven mensen aan dat die informatie hen veel meer  duidelijkheid geeft over wie we zijn en waarom we de dingen doen zoals we ze doen. 

De tweede avond staat vooral in het kader van onze plaatselijke situatie in Zwolle. Kenmerkend voor onze gemeenten is dat we plaatselijk zelfstandig zijn. Op deze avond ontdekken we hoe het in Zwolle ooit begonnen , hoe het zich van daaruit verder heeft  ontwikkeld en op welke manier dat medebepalend is voor wie we zijn en voor de lijnen naar de toekomst. In dat kader komt op deze avond ook aan de orde welke bijdrage ieder van ons aan dat proces kan leveren. Die bijdragen zijn ook medebepalend voor de weg die we gaan en de keuzes die we maken.

We zien het bijwonen van deze twee avonden als een heel belangrijk en onmisbaar onderdeel van het zich verbinden aan en het  “inburgeren” binnen onze gemeente. Een verplichting gaat net te ver, maar we nodigen degenen om wie het gaat met gepaste klem van harte uit om er bij te zijn. Vandaar ook dat we nu al over deze avonden schrijven en de data (begin oktober) al noemen!

De avonden worden gehouden op dinsdag 3 oktober en donderdag 12 oktober in het Trefpunt. Vanaf 19.45 uur is er koffie, om 20.00 uur precies begint het programma.

Nieuwe (gast)leden en vrienden worden ook nog persoonlijk  uitgenodigd. En wie al wat langer verbonden zijn aan onze gemeente maar deze avonden nog niet eerder meemaakten nodigen we bij dezen van harte uit. 


Meer agenda-items:
- Gebedsmoment/ gesprekskring 18-10-2017, 19:00:00
- NBG Bijbelquiz - Zwolle 18-10-2017, 19:30:00
- Thema avond 18-10-2017, 20:00:00
- Kerkproeverij / Michazondag 29-10-2017, 10:00:00
- Najaarsledenvergadering 30-10-2017, 20:00:00

Kijk hier voor een overzicht van alle agenda-items