VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

23-12-2017, 10:00:00

Uitdeelactie Jumbo

meer

24-12-2017, 22:30:00

Kerstnachtdienst

meer

25-12-2017, 10:00:00

Kerst-gezinsdienst

meer

Wie zijn wij?
In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de
Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen?

Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

KERKGESCHIEDENIS
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk
(afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Réveil.

In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

KENMERKEND
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 37 bij de Bond aangesloten gemeenten,
hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof' 
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten)
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen

HOE GING HET HIER IN ZWOLLE

De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

SAMEN MET ANDEREN
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Download: Folder 'Wie zijn wij'