VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

22-07-2018, 10:00:00

Startdienst Sonrise

meer

23-07-2018, 14:00:00

Sonrise (park Hogenkamp)

meer

24-07-2018, 14:00:00

Sonrise (park Hogenkamp)

meer

Soort diensten van de VEG Zwolle
We kennen binnen onze gemeente verschillende soorten diensten op zondagmorgen. Voor die afwisseling kiezen we heel bewust.

Erediensten
Kenmerkend voor erediensten is dat ze met name gericht zijn op gemeenteopbouw en geloofsverdieping. Ze zijn dus in eerste instantie (niet uitsluitend) bedoeld voor mensen die een relatie hebben met de gemeente en/of bekend zijn met de inhoud van het evangelie en met het christelijk geloof.
Tijdens erediensten zingen we uit het liedboek voor de kerken en de Opwekkingsbundel en/of de bundel van Johan de Heer. Tevens is in elke dienst een moment speciaal voor de kinderen met daarbij een (zo mogelijk bijpassend) kinderlied.
Tijdens de erediensten is er aandacht voor het kerkelijk jaar (advent, 40-dagentijd, biddag, dankdag, Israelzondag e.d.). 

Jeugddiensten
De inhoud en de manier van verkondiging in deze diensten is met nadruk afgestemd op deze doelgroep. Daarnaast wordt ook extra aandacht besteed aan de muzikale medewerking, vaak in de vorm van een koor, groep of band. Vaak worden de leden van de jongerengroep betrokken bij de voorbereiding van jeugddiensten. 

Gezinsdiensten
De gezinsdiensten zijn speciaal afgestemd op de kinderen, maar uiteraard geschikt voor iedereen. Vaak worden deze diensten mede voorbereid door een gezin uit onze gemeente. De inhoud en de manier van verkondiging in deze diensten is met nadruk afgestemd op deze doelgroep. Medewerking kan verleend worden door bijvoorbeeld een kinderkoor of een poppentheater. 

Ouderendiensten
Deze doelgroep wordt niet vergeten. In de diensten die speciaal voor hen zijn afgestemd worden meer traditionele liederen gezongen, uit het liedboek voor de kerken en de bundel van Johan de Heer.