VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

16-12-2018, 10:00:00

Eredienst

meer

17-12-2018, 19:30:00

Kerkenraad

meer

19-12-2018, 19:00:00

Gebedsmoment / Geprekskring

meer

Wat doen wij
Als Vrije Evangelische Gemeente zijn we een kleine maar actieve kring. We zetten ons graag in, voor elkaar en voor mensen in onze omgeving en in onze stad. Het kleinschalige karakter van onze gemeente biedt volop mogelijkheden om er echt voor elkaar te zijn, naar elkaar om te zien en met elkaar op te trekken. Voor veel mensen is dat een (belangrijk) motief om te kiezen voor de VEG. In alles wat we doen proberen we die onderlinge betrokkenheid op elkaar vorm te geven en te verdiepen. En we willen er niet alleen zijn voor elkaar. Onze betrokkenheid richt zich ook op mensen die (nog) op afstand zijn.

Elke zondagmorgen
Een belangrijke en wekelijks terugkerende activiteit is de dienst op zondagmorgen. Elke zondag om 10.00 uur is er een dienst in onze Kapel aan de Hogenkampsweg. De diensten kenmerken zich vooral door laagdrempeligheid. Dat wil zeggen dat de diensten niet alleen gericht zijn op eigen mensen maar juist ook op gasten die van buitenaf komen. Naast onze gemeentelijk hebben we in elk geval drie voorgangers die met enige regelmaat voorgaan. Daarnaast geven we de betrokkenheid op de landelijk Bond vorm door ook sprekers hiervandaan uit te nodigen. Elke tweede zondag van de maand is er een bijzondere dienst en dat is wisselend een jeugddienst, zangdienst, ouderendienst of gezinsdienst.

Ook in de week
De gemeente is gelukkig ook in de week actief. Naast de diensten op zondagmorgen zijn er diverse andere activiteiten, gericht op uiteenlopende leeftijdsgroepen. We zetten de activiteiten die er momenteel zijn op een rij: 

► Gesprekskring
Iedere derde woensdagavond van de maand is er een gesprekskring. Vanuit een thema wat steeds in onderling overleg wordt vastgesteld zijn deelnemers hierover met elkaar in gesprek. De manier waarop het gesprek gevoerd wordt en de keuze van de thema’s is heel gevarieerd. Waar mogelijk sluit dit aan bij de actualiteit. In het gesprek komt uiteraard ook de vraag naar voren op welke manier we ons geloof beleven en hoe we dat kunnen toepassen in ons leven van alledag. 

55+ middag (maar ook voor jongere mensen)
De eerste woensdagmiddag van de maand is gereserveerd voor de mensen vanaf 55 jaar. Zij vormen een belangrijke groep binnen de VEG en voor hen is er maandelijks een middag van ontmoeting, gezelligheid, bezinning en ontspanning. Die elementen vormen de bouwstenen voor deze middagen. 
Het accent op de onderlinge ontmoeting blijkt juist voor deze mensen heel waardevol in hun soms stille bestaan. Deze middagen zijn bij uitstek een manier om de betrokkenheid op elkaar gestalte te geven. 

Jongerengroep

Een groep jongeren komt een aantal keren per seizoen bij elkaar op vrijdagavond (meestal de eerste vrijdag) om op een open manier in gesprek te zijn over vragen die te maken hebben met leven en geloof. Geen vastliggende dogma’s, maar gezamenlijke zoektocht. De onderwerpen worden in overleg met de jongeren vastgesteld. Daarbij heeft het ontdekken van de Bijbel een belangrijke plek gekregen.


(Pastorale) zorg
Naast de diensten en de activiteiten in de week is er ook georganiseerde pastorale zorg binnen de gemeente naar leden en vrienden, in het bijzonder naar hen die dat vanwege hun persoonlijke omstandigheden extra nodig hebben. Een gemeentelijker werker is gedurende een aantal uren per week hiervoor beschikbaar.  Daarnaast functioneert een pastoraatsgroep van 6 leden die ieder voor zich een groepje andere gemeenteleden en vrienden bezoeken of anderszins aandacht geven. Daarnaast willen we ook omzien naar elkaar.
Kerk in de wijk
In de afgelopen jaren zijn we ons steeds meer gaan richten op de wijk en hebben we daar ook de samenwerking gezocht, o.a. met Kerken in Dieze en Youth for Christ. We blijven alert op mogelijkheden om in de wijk actief te zijn en met anderen samen te werken. 


Er zijn voor elkaar.....
Ook voor u/jou die als gast van onze gemeente deze folder krijgt willen we er zijn op de manier zoals hierboven is aangegeven. Schroom niet, maar spreek ons aan of neem contact op. Iedereen is van harte welkom, iedere zondag en ook op de diverse activiteiten in de week. Er is voor elk wat wils.Download: Folder 'Wat doen wij'